De procedure

Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor een bepaalde woning / appartement drie van de in aanmerking komende investeringen werden uitgevoerd, met eindfactuur vanaf 2017, zal de netbeheerder de investeerder bij deze derde maatregel melden dat er voor deze wooneenheid een totaalrenovatiebonus kan worden uitbetaald. In deze melding zullen de drie reeds uitgevoerde investeringen worden opgesomd.

Indien de investeerder de totaalrenovatiebonus niet wenst te ontvangen, moet hij dit expliciet aangeven. Een reden hiervoor kan zijn omdat je nog een andere renovatie plant waardoor je een hogere premie kan aanvragen.

Indien een of meerdere van de opgesomde investeringen alsnog niet voldoet / voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als totaalrenovatiebonusinvestering (bijvoorbeeld omdat nog niet het hele dak werd voorzien van een isolatiemateriaal met een R-waarde van minstens 4,5 m2K/W), moet de investeerder dit laten weten aan de netbeheerder.

Indien de derde investering in een welbepaald appartement een gezamenlijke investering betreft, waarvoor de individuele premie werd aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars / de syndicus, zal de netbeheerder aan deze vereniging van mede-eigenaars / de syndicus de recente gegevens van de eigenaar van het betrokken appartement opvragen. De totaalrenovatiebonus komt immers toe aan de individuele investeerder.

Voor de daaropvolgende totaalrenovatiebonussen wordt een analoge procedure gevolgd. Voor het supplement voor de vijfde investering vraagt de netbeheerder ook het energieprestatiecertificaat op.