Tweede projectoproep Noodkoopfonds

  • 15 september 2021

Op 10 september lanceerde Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir de tweede projectoproep in het kader van het Noodkoopfonds. Het fonds is bedoeld om zogenaamde “noodkoopwoningen” – goedkope woningen in slechte staat die mensen met een laag inkomen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren. Zo verhoogt de levenskwaliteit en daalt het energiegebruik en de energiefactuur. De call is gericht naar OCMW’s, die bij goedkeuring van hun project tot 1,8 miljoen euro aan steun kunnen bekomen, goed voor de renovatie van ongeveer 60 woningen. “De stijgende energieprijzen laten zich voelen. Door een grondige renovatie van noodkoopwoningen zorgen we voor een lager energieverbruik en bijgevolg een lagere energiefactuur. Zo bieden we een structurele oplossing voor deze kwetsbare groep”.

Eerder dit jaar voorzag de Vlaamse Regering in kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, op voorstel van minister Demir, 20 miljoen euro bijkomende middelen in 2021 en 20 miljoen euro in 2022 voor de optimalisatie en verdere uitbouw van het Noodkoopfonds. Op die manier wil de Vlaamse Regering de drempel verlagen en extra steun voorzien voor een bijkomend aantal eigenaars die weinig tot geen financiële middelen hebben om hun kwalitatief en energetisch slecht scorende woning te renoveren.

De extra middelen moeten ervoor zorgen dat nog meer burgers beroep kunnen doen op het fonds.  Na de eerste oproep werd de werking van het Noodkoopfonds geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het maximale bedrag van de renteloze noodkooplening wordt verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro zodat de renovatie grondiger kan gebeuren  en het bedrag van de renteloze kredietlijn wordt verhoogd van 900.000 euro naar 1.800.000 euro, waardoor meer woningen per project gerenoveerd kunnen worden. 

Daarnaast nam de Vlaamse Regering nog enkele drempelverlagende maatregelen. De renteloze noodkooplening diende initieel te worden terugbetaald na 20 jaar of bij vervreemding van de woning. Wanneer de eigenaar hierbij een meerwaarde realiseerde, moest hij een stuk hiervan aan de Vlaamse overheid afstaan. Hier wordt nu van afgestapt omdat dit voor onzekerheid zorgt en heel wat potentiële deelnemers afschrikt om deel te nemen aan het project. In het geval dat de noodkoopwoning niet wordt vervreemd, kan de terugbetaling van de lening gespreid worden over 20 jaar i.p.v. 15 jaar. 

Naast het kapitaal om de leningen te verstekken, zullen de OCMW’s en energiehuizen die in het project meestappen vanwege de Vlaamse overheid ook beperkte financiële ondersteuning ontvangen om een aantal kosten te dekken. Minister Demir hoopt echter dat ook de federale overheid door de ondersteuning van de OCMW’s en de gemeenten een duit in het zakje zullen doen, om dit instrument  voluit tot ontwikkeling te laten komen en aldus zo veel mogelijk kwetsbare eigenaars de nodige ondersteuning te geven om hun woning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken.

De OCMW’s hebben nu tot 31 oktober de tijd om hun projecten in te dienen. De selectie zal nog dit jaar gebeuren.

Meer informatie over het Noodkoopfonds voor noodkoopwoningen en de projectoproep vindt u op de website www.energiesparen.be/noodkoopwoningen
 

Published on: 
04-10-2021