Van energiescore naar label

Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Energielabel van uw woning

Mijn EPC dateert van voor 2019 en heeft geen energielabel. Welk energielabel stemt overeen met mijn energiescore?

Op de EPC's opgemaakt vóór 2019 staat nog geen label maar enkel een kengetal (energiescore), uitgedrukt in kWh/m².  

  • Wenst u enkel een indicatie van het label van uw woning, dan kan u onderstaande omzettingstabel gebruiken. 

 

EPC labels omzettingstabel

 

  • Wenst u uw label met zekerheid te kennen? Laat dan uw EPC hernieuwen!

Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat :

  • uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. In tussentijd is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd.
  • u in tussentijd renovatiewerken heeft uitgevoerd. Niet enkele energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het plaatsen van een uitbreiding of slopen van een deel van de woning (=veranderen van de bewoonbare oppervlakte).

Contacteer de energiedeskundige type A die het EPC van uw woning in het verleden opgesteld heeft. Voor de opmaak van uw nieuw EPC kan deze energiedeskundige type A immers heel wat gegevens van het bestaande EPC opnieuw gebruiken. Uiteraard dient hij/zij opnieuw langs te komen om de actuele toestand in kaart te brengen (eventuele verbouwingen, energiebesparende investeringen, …). Hij/zij mag hiervoor dus kosten aanrekenen.

Maak gebruik van de icoontjes om het label bij publicatie bekend te maken en toon in één oogopslag hoe energiezuinig uw woning is!

Icoontje Label A+ EPCIcoontje Label A EPCIcoontje Label B EPCIcoontje Label C EPCIcoontje Label D EPCIcoontje Label E EPCIcoontje Label F EPC