Veelgestelde vragen over het EPC

Mijn EPC vervalt tussen het te koop/te huur stellen en de ondertekening van de akte/huurovereenkomst. Heb ik een nieuw nodig?

Ja. Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Er moet eveneens een geldig EPC aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte of de nieuwe huurovereenkomst.

U moet dus een nieuw EPC laten opstellen als het EPC niet meer geldig is op het moment van de ondertekening van de akte of nieuwe huurovereenkomst.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Nuttige weetjes:

 • Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.
 • Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.
 • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.
Waarom is mijn energieverbruik veel hoger / lager dan het vermelde energieverbruik op mijn EPC?

Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken. De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Het werkelijke energieverbruik kan immers sterk verschillen van gezin tot gezin, waardoor er geen rekening mee gehouden wordt bij de opmaak van het EPC. De gegevens uit uw energiefactuur kunnen wel informatief op het EPC vermeld worden. Er zijn echter enkele voorwaarden. Zo mag een factuur niet ouder zijn dan twee jaar voor de datum van de opmaak van het EPC en moeten de verbruiksperiode en het energieverbruik duidelijk vermeld zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden, raadpleeg uw energiedeskundige.

Houdt het EPC rekening met de kwaliteit van de uitgevoerde werken?

Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning. Vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, verborgen gebreken ... hebben dan ook geen rechtstreekse invloed op de energiescore op het EPC. Zo kan in een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch een vochtprobleem opduiken. Meer informatie over de woonkwaliteit vindt u op de website van Wonen Vlaanderen. Indien u klachten heeft over de woningkwaliteit, kan u terecht bij uw gemeente.

De energiescore van mijn woning is gestegen ondanks de doorgevoerde renovatie. Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Wijzigingen aan de achterliggende berekeningen kunnen leiden tot een andere energiescore. Een stijging is dus mogelijk, ook al werd de woning energetisch gerenoveerd.

De wijzigingen zijn nodig om de rekenmethodiek te verfijnen en af te stemmen op meerdere regelgevingen.

Deze aanpassingen aan de rekenmethodiek kunnen zowel een positieve als een negatieve impact hebben op de energiescore.

Voorbeelden:

 • Muren: er is geen aparte categorie meer voor muren dikker dan 30 cm, wat kan leiden tot een stijging van een energiescore die werd berekend tot juli 2017.
 • Ruimteverwarmingsinstallatie: de  berekening van het opwekkingsrendement van de niet-condenserende ketel werd herzien, wat kan leiden tot een stijging van een energiescore die werd berekend tot 2019.
 • Hellende daken en voorzetwanden: de onderbreking van de isolatielaag door houten en aluminium elementen wordt ingerekend, wat kan leiden tot een stijging van een energiescore die werd berekend tot 2019.

 • Vloeren op volle grond: de diepte en de perimeter worden in rekening gebracht, wat kan leiden tot een daling of een stijging van een energiescore die werd berekend tot 2019. 

De energiescore van een woning kan ook stijgen of dalen als het gebruikte volume van de woning verandert.

Voorbeelden:

 • een zolder die enkel als bergruimte werd gebruikt, wordt ingericht als kamer
 • de woning wordt uitgebreid met een leefkeuken
 • het hellend dak wordt (extra) geïsoleerd en is beter geïsoleerd dan de zoldervloer
 • een achterbouw wordt afgebroken
De energiedeskundige heeft mijn facturen niet aanvaard. Waarom?

Bij de opmaak van een EPC moet een energiedeskundige zich baseren op bewijsstukken en wat hij visueel kan vaststellen. Hij mag geen informatie uit verklaringen gebruiken.

Om aanvaard te worden als bewijsstuk, moeten uw documenten voldoen aan bepaalde voorwaarden die beschreven zijn in het inspectieprotocol. Het inspectieprotocol bepaalt ook welke gegevens uit een bewijsstuk mogen gebruikt worden en welke niet. De energiedeskundige is verplicht om het inspectieprotocol strikt te volgen.

Dankzij de opgelegde voorwaarden is de energiedeskundige er zeker van dat het document authentiek is én dat het isolatiemateriaal en de installatie wel degelijk geplaatst werden in het gebouw waarvoor het EPC wordt opgesteld.

Als de energiedeskundige oordeelt dat uw document niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden uit het inspectieprotocol, mag hij het niet aanvaarden als bewijsstuk. De informatie uit het document mag dan niet bij de berekening van de energiescore gebruikt worden.

Voorbeelden van mogelijke bewijsstukken:

 • facturen en leveringsbonnen
 • plannen opgemaakt door een architect of aannemer
 • lastenboeken en meestaten
 • bestelbonnen en offerten
 • werfverslagen, vorderingsstaten, proces-verbalen van oplevering
 • verslagen en proces-verbalen van de algemene vergadering van mede-eigenaars
 • verslagen van destructief onderzoek
 • verklaringen van overeenkomstigheid met STS of ATG
 • EPB-aangifte
 • foto's ...