VEKA organiseert in samenwerking met VOKA infosessies over versterkte wetgeving.

  • 9 september 2022

De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om energie te besparen, treedt de versterkte wetgeving in voege vanaf 2023. Aangezien dit wetgevend kader heel wat nieuwe verplichtingen omvat, organiseert het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in samenwerking met VOKA enkele infosessies zodat de Vlaamse niet energie-intensieve ondernemingen tijdig geïnformeerd worden en vervolgens doelgerichte en specifieke vragen kunnen stellen.  
 
Versterkte wetgeving 
Vlaanderen wil de komende jaren verdere stappen zetten om de Vlaamse ondernemingen verder te laten investeren in de verbetering van hun energie-efficiëntie. Niet energie-intensieve ondernemingen hebben nog een aanzienlijk energiebesparingspotentieel. Met een finaal energiegebruik tussen de 0,02 PJ en 0,1 PJ gebruiken zij gemiddeld evenveel energie als ca. 270 tot 1350 Vlaamse gezinnen. De huidige Vlaamse energie-regelgeving legt tot nu toe geen verplichtingen tot het uitvoeren van maatregelen op aan niet energie-intensieve ondernemingen. Daar komt vanaf april 2023 verandering in. 
 
Concreet houdt de versterkte wetgeving in dat ondernemingen met een finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ (en grote ondernemingen met een energiegebruik onder 0,1 PJ) een energieaudit moeten laten opmaken die hen een duidelijk inzicht geeft in de concrete energiebesparende maatregelen die kunnen worden gerealiseerd in de onderneming. De rendabele maatregelen moeten vervolgens verplicht worden uitgevoerd binnen een periode van 3 jaar. Daarnaast moeten kmo’s met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ een globale energiebalans opstellen waarin zowel het energiegebruiksprofiel als de energiestromen van de onderneming in kaart worden gebracht. Ook moet deze groep ondernemingen een reeks rendabele maatregelen (lees: no-regretmaatregelen) uitvoeren om de energie-efficiëntie van hun onderneming verder op te drijven.  
 
Informatiesessies  
Het VEKA organiseert in samenwerking met het VOKA zowel een fysieke als digitale infosessie om de wetgeving, voorwaarden, details en verdere implementatie omtrent de versterkte wetgeving uit de doeken te doen voor niet energie-intensieve ondernemingen. Op 4 oktober 2022 zal het VEKA fysiek aanwezig zijn in de Kamer van Koophandel in Hasselt. Enkele dagen later, op 6 oktober 2022, vindt een digitale Webinar plaats voor zij die er fysiek niet bij kunnen zijn. In deze infosessies ontdekken de ondernemingen welke gevolgen de versterkte wetgeving heeft op zijn of haar onderneming en hoe zij zich het best hierop voorbereiden. Er wordt overigens ook tijd voorzien om gericht vragen te stellen. Het doel van de versterkte wetgeving is om de energie-efficiëntie van een 1500-tal niet energie-intensieve ondernemingen te verbeteren en op die manier energie te besparen en hun energiefactuur te laten dalen.  Daarnaast leveren zij ook een bijdrage aan de realisatie van de energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen. 
 

Published on: 
09-09-2022