Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

Dit systeem is theoretisch mogelijk, maar wordt in de praktijk zelden toegepast.

principe van een ventilatiesysteem B
  • Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.
     
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
     
  • De afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden.

 

Voordelen Nadelen

Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Er is meer keuze in de plaats van de toevoeropeningen.

 

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

 
Published on: 
23-09-2014