Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

principe van een ventilatiesysteem C
  • Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.
     
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
     
  • De afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.
Voordelen Nadelen

Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.

Opletten dat u geen onderdruk creëert. Zo kunt u rookgassen van kachels of open haard naar binnen trekken, wat niet de bedoeling is.

Er is meer keuze in de plaats van de afvoeropeningen.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

 

Published on: 
09-05-2017