Verhoogde investeringsaftrek

Belangrijke voorafgaande opmerkingen:

  • Nieuwe naam en nieuw mailadres: investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap (VEA) omgevormd tot Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het mailadres is nu investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be.
Gelieve investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be als betrouwbaar mailadres aan te duiden in uw mailprogramma (bv. Outlook) zodat onze mails niet als SPAM worden beschouwd.

  • Correspondentie gebeurt nog steeds per mail

Door de coronapandemie werken wij maximaal van thuis uit. Hierdoor lopen dossiers die per post worden ingediend grote vertraging op. Daarom vragen wij  u met aandrang om ons de stavingsdocumenten te mailen.

Ook als u  de documenten al per post bezorgde, raden wij u aan de documenten opnieuw, digitaal, te bezorgen. Dit zal de beoordeling van uw dossier(s) versnellen.

Voor een vlotte digitale behandeling vragen wij u volgende regels strikt te respecteren:

  • bezorg ons voor elk dossier een afzonderlijke mail (meerdere dossiers = evenveel afzonderlijke mails);
  • bundel de ondertekende aanvraag en de facturen samen tot één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer. Verstuur de pdf als bijlage van de mail;
  • wij aanvaarden enkel bijlagen in pdf-formaat;
  • onze systemen laten slechts 10 MB per mail toe. Grotere bestanden kan u via “We Transfer” bezorgen of op uw lokale server plaatsen, waar u ons toegang toe geeft.

Deze digitale behandeling is geen verplichting. Indien u niet in de mogelijkheid verkeert om uw documenten te digitaliseren, mag u nog steeds alle documenten per post opsturen. In dat geval kunnen wij geen behandelingstermijn garanderen.

Tot slot verwijzen wij naar de bepaling die wij ook op elke beslissing vermelden: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvang
t, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”


Wij danken u voor uw begrip.

Verdere info via investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be

---

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5% voor vennootschappen en 20% voor natuurlijke personen.

Meer informatie :