Verhoogde investeringsaftrek

Belangrijke opmerking

Aanvragen voor verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moeten ingediend worden, uiterlijk 3 maanden na afsluiten van het boekjaar waarin de investeringen zijn tot stand gebracht. Concreet wil dit zeggen dat heel wat bedrijven (die hun boekjaar afsluiten op 31 december) hun aanvraag moeten indienen tegen uiterlijk 31 maart 2020. Er is dit jaar geen uitstel voorzien omwille van de Coronacrisis. De online indiening op ons platform geldt als datum van de aanvraag. Stavingsdocumenten mogen later bezorgd worden.

Omwille van de Coronacrisis mag u de stavingsdocumenten per mail bezorgen.

Voor een vlotte digitale behandeling vragen wij u volgende regels strikt te respecteren:
 
  • enkel documenten die toekomen op het mailadres: investeringsaftrek.vea@vlaanderen.be worden behandeld;
  • slechts één dossier per mail (indien u meerdere dossiers hebt ingediend);
  • de ondertekende aanvraag en de facturen moeten samengebundeld worden in één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer - als bijlage toe te voegen aan de mail;
  • enkel bijlagen in pdf-formaat worden aanvaard;
  • onze systemen laten slechts 10 MB per mail toe. Grotere bestanden kunnen toegestuurd worden via “We Transfer” of op een lokale server geplaatst worden, waar u ons toegang toe geeft.
Mails die niet aan deze vereisten voldoen, worden niet behandeld en teruggestuurd.
 

Wij kunnen momenteel geen brieven of attesten per post versturen. Attesten van digitale dossiers worden verstuurd zodra toegang tot de werkplek opnieuw mogelijk is. (1)

Deze digitale behandeling is geen verplichting. Indien u niet in de mogelijkheid verkeert om uw documenten te digitaliseren, mag u nog steeds alle documenten per post opsturen.
Inkomende post wordt in onze postkamer geregistreerd, maar kan pas na de Coronacrisis behandeld worden.

Gezien deze uitzonderlijke situatie ten gevolge van de Coronacisis, staat er niet langer een maximale termijn van 1 maand op het opsturen van de facturen naar onze diensten.

Verdere info via investeringsaftrek.vea@vlaanderen.be

(1) We focussen ons in deze piekperiode momenteel op een maximale (digitale) behandeling van de dossiers. Wij voorzien voorlopig geen digitale ondertekening en digitaal versturen van de attesten, gezien dit nog eens extra werk met zich meebrengt. Indien de Coronacrisis uitzonderlijk lang zou aanhouden kan dit eventueel herbekeken worden.

---

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5% voor vennootschappen en 20% voor natuurlijke personen.

Meer informatie :