Verlenging steunperiode

De toekenning van groenestroomcertificaten stopt bij de meeste groenestroominstallaties met een startdatum voor 1 januari 2013 na een periode van 10 jaar. Producenten die een productie-installatie in deze situatie hebben, kunnen in bepaalde gevallen een verlenging van de steunperiode aanvragen. Let op, deze verlenging is niet van toepassing op zonnepanelen.

Verlenging op basis van vollasturen

Als uw productie-installatie gedurende de  initiële steunperiode (meestal 10 jaar) niet continu op vollast draaide, is het mogelijk dat u een verlenging kan aanvragen op basis van vollasturen. Dit houdt in dat u een verlenging van de steunperiode kan aanvragen die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen dat overeenkomt met het vooropgesteld aantal vollasturen. Uw installatie komt enkel in aanmerking als er minder groenestroomcertificaten werden toegekend dan het vooropgesteld aantal vollasturen en als dit verschil minstens 5% bedraagt. Is dit niet het geval dan komt de installatie niet in aanmerking voor deze verlenging.

Als er geen verlenging op basis van vollasturen (meer) mogelijk is, dan kan u een verlenging op basis van een specifieke bandingfactor aanvragen.

U kan ook meteen de verlenging op basis van een specifieke bandingfactor aanvragen. Dit betekent wel, dat u nadien geen verlenging op vollasturen meer kan aanvragen.

Hoe en wanneer kan ik de verlenging op basis van vollasturen aanvragen?

Als de steunperiode afgelopen is ontvangt u (nadat de laatste groenestroomcertificaten toegekend zijn) een brief met de mogelijkheden tot verlenging van de steunperiode . In dit schrijven vindt u ook de indicatieve berekening van de  resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten. U ontvangt altijd deze berekening, ook als u volgens de berekening geen recht heeft op de verlenging op basis van vollasturen.

Als de installatie in aanmerking komt voor de verlenging op basis van vollasturen, moet u deze zelf aanvragen. Deze verlenging aanvragen gebeurt in twee stappen, die gelijktijdig opgestart kunnen worden.

Stap 1: Aanvraag voor verlenging vollasturen indienen bij Team Monitoring en Evaluatie Stap 2: Actie indienen via ExpertBase (Team certificatendossiers GS en WKK)
Vermeld in uw schrijven dat u een verlenging op basis van vollasturen wenst en voeg volgende stavingstukken toe:
  • Een kopie van de indicatieve berekening, met akkoordverklaring of eventueel een aangepaste berekening met uw opmerkingen.
  • Motivatie dat de installatie uitgebaat werd volgens de regels van de kunst (artikel 1.1.3, 126/1° van het Energiedecreet). Deze motivatie verduidelijkt welke storingen er waren en wat de oorzaak van het niet halen van de vollasturen was. Als de afwijking (GSCrest/GSCvollast) groter is dan 33%, dan moet u deze motivatie staven aan de hand van facturen, contracten, verslagen, …

 

De beslissing met betrekking tot het expertisedossier voor groenestroomcertificaten (voorheen de VREG-beslissing) moet aangepast worden aan de huidige regelgeving, hierin zal de beslissing van stap 1 opgenomen worden.

U zal dus bijkomende informatie moeten overmaken via het online aanvraagformulier in ExpertBase. Zodra de steunperiode voorbij is, kan u de actie een verlenging van de steunperiode indienen. Vul dit online formulier zo volledig mogelijk in. Het ingevulde aanvraagformulier moet een duidelijk beeld geven van de huidige situatie van de installatie. Vermeld in tabblad Toelichting of er na het verstrijken van de steunperiode kleine wijzigingen zijn gebeurd die nog niet gemeld werden.

Op basis van uw aanvraag zal het VEA beoordelen of u voor deze verlenging in aanmerking komt en zal u schriftelijk op de hoogte brengen. Pas als de tweede stap afgerond is, zal u terug groenestroomcertificaten ontvangen.

De beslissing met betrekking tot het expertisedossier voor groenestroomcertificaten kan pas genomen worden als de beslissing in stap 1 genomen is en er volledig duidelijkheid is over de huidige situatie van de installatie.

Wetgeving

Deze mogelijkheid tot verlenging is bepaald in artikel 7.1.1, §1, 3e van het Energiedecreet en artikel 12.3.2, §1, tweede lid, van het Energiebesluit.

Verlenging op basis van specifieke bandingfactor

Eerste verlenging

Na het verstrijken van de initiële steunperiode (meestal 10 jaar) of na de verlenging op basis van vollasturen, kan een productie-installatie aanvullend een aantal groenestroomcertificaten ontvangen gedurende een periode van vijf jaar, op basis van een specifieke bandingfactor. Deze bandingfactor is maximaal gelijk aan 1. U kan ook meteen de verlenging op basis van een specifieke bandingfactor aanvragen. Dit betekent wel, dat u nadien geen verlenging op basis van vollasturen meer kan aanvragen.

Voorwaarden om de extra nog niet volledig afgeschreven investereningen in rekening te kunnen brengen, zijn:

  • De extra investeringen zijn uitgevoerd en in gebruik genomen voor 1 juli 2013.
  • De waarde van de extra  investeringen wordt enkel in rekening gebracht als die minstens 100.000 euro bedraagt.
  • De extra investeringen betreffen uitsluitend essentiële componenten met het oog op groenestroomproductie.

Als de initiële steunperiode of vorige verlenging afgelopen is, moet u de verlenging op basis van de specifieke bandingfactor zelf aanvragen. Enkel het deel van de oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen, dat op het moment van het verstrijken van de vorige steunperiode nog niet afgeschreven is en dat in de loop van de vijf jaar afgeschreven wordt, wordt in rekening gebracht voor de berekening van de specifieke bandingfactor. Ook als er geen niet-afgeschreven investeringen meer zijn, kan er een bandingfactor berekend worden voor kosten zoals onderhoud, brandstof, input- en outputstromen.

De verlengingsperiode sluit aan op de vorige steunperiode (dit kan de initiële steunperiode of de verlenging op basis van vollasturen zijn) en stopt na vijf jaar. Deze verlenging aanvragen gebeurt in twee stappen, deze stappen kunnen gelijktijdig opgestart worden.

Tweede verlenging

Als na vijf jaar de verlenging specifieke bandingfactor afloopt, kan deze eenmalig met vijf jaar worden verlengd voor zover er nog altijd aan de voorwaarden voldaan is. Deze bandingfactor is maximaal gelijk aan de totale bandingcoëfficient van het kalenderjaar waarin de verlenging start. Voor deze nieuwe periode wordt dan een nieuwe bandingfactor berekend. Als de vorige verlenging afgelopen is, moet u de tweede  verlenging op basis van de specifieke bandingfactor zelf aanvragen.

Hoe en wanneer kan ik de eerste of tweede verlenging op basis van de specifieke bandingfactor aanvragen?

Deze verlenging aanvragen gebeurt in twee stappen, die gelijktijdig opgestart kunnen worden. De formulieren en stappen voor de eerste en tweede verlenging zijn identiek.

Stap 1: Aanvraag voor verlenging eerste specifieke bandingfactor bij Team Monitoring en Evaluatie Stap 2: Actie indienen via ExpertBase (Team certificatendossiers GS en WKK)

Vul het formulier Aanvraag verlenging certificatensteun specifieke bandingfactor in en stuur dit naar Team Monitoring en Evaluatie.

Het is belangrijk dat u het correcte aanvraagformulier selecteert op basis van de situatie die van toepassing is op uw groenestroominstallatie. Er zijn immers andere voorwaarden van toepassing op groenestroominstallaties waarvoor reeds een specifieke bandingfactor is vastgesteld vóór 5 februari 2018.

 

 

De beslissing met betrekking tot het expertisedossier voor groenestroomcertificaten (voorheen de VREG-beslissing) moet aangepast worden aan de huidige regelgeving, hierin zal de beslissing van stap 1 opgenomen worden.

U zal dus bijkomende informatie moeten overmaken via het online aanvraagformulier in ExpertBase. Zodra de steunperiode voorbij is, kan u de actie een verlenging van de steunperiode indienen. Vul dit online formulier zo volledig mogelijk in. Het ingevulde aanvraagformulier moet een duidelijk beeld geven van de huidige situatie van de installatie. Vermeld in tabblad Toelichting of er na het verstrijken van de steunperiode kleine wijzigingen zijn gebeurd die nog niet gemeld werden.

Op basis van uw aanvraag tot verlenging zal het VEA een specifieke bandingfactor berekenen en zal u hiervan  schriftelijk op de hoogte brengen. De verlengingsperiode sluit aan op de vorige steunperiode en stopt na vijf jaar. Pas als de tweede stap afgerond is, zal u terug groenestroomcertificaten ontvangen.

De beslissing met betrekking tot het expertisedossier voor groenestroomcertificaten kan pas genomen worden als de beslissing in stap 1 genomen is en er volledig duidelijkheid is over de huidige situatie van de installatie.

 

Wetgeving

De mogelijkheid tot verlenging op basis van specifieke bandingfactor is bepaald in artikel 7.1.1, §1, 4e lid en 7.1.4/1 van het Energiedecreet en in artikelen 6.2/1.1 en 6.2/1.8 van het Energiebesluit en de berekeningswijze, vermeld in bijlage III/4 bij het Energiebesluit.

Berekeningsmethode specifieke bandingfactor

Om de verlenging van de steunperiode op basis van een specifieke bandingfactor te berekenen, gebruikt het VEA dit xlsm bestandBerekeningstool Specifieke Bf (1.52 MB).

Deze publicatie van het VEA gaat dieper in op depdf bestandverlengingsopties voor biogasprojecten met een startdatum voor 2013 (cursus) (2.14 MB).

Dit flowdiagram geeft de stappen van de aanvraag schematisch weer.
Flowdiagram verlenging certificatensteun
Nuttige studies

Het aantal vollasturen dat voor productie-installaties van toepassing is bij de verlenging op basis van vollasturen, is terug te vinden in het eindrapport van de VITO-studie. De indienstname bepaalt, welk rapport van toepassing is.