Verplichtingen na goedkeuring

Wijzigingen melden
 

De steungerechtigde meldt aan het VEKA onmiddellijk alle wijzigingen die:

  • ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de steun;
  • een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun;
  • betrekking heeft tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.

Bij elke wijziging legt de steungerechtigde een nieuw keuringsverslag voor aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Jaarlijkse rapportering


Vanaf de ingebruikname deelt de aanvrager jaarlijks een rapport mee aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap met de maandelijks geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, een evaluatie van de productie en van de werking van de installatie, inclusief informatie over het onderhoud, calamiteiten en de kosten.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal deze gegevens gebruiken voor beleidsondersteunend onderzoek en rapportering.

Published on: 
20-11-2018