Verschuiving tijdstip aanwezigheid EPC bij verkoop en verhuur

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, immobiliënkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020)  verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Concreet geldt het volgende:

  • Voor verkoop:  van 20 maart tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.  Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEKA.

  • Voor verhuur: van 20 maart tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.  Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
     

Plaatsbezoeken

 

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren. Sinds 11 mei kan men terug plaatsbezoeken doen, mits inachtname van de voorzorgsmaatregelen.

Gedurende de periode van de coronamaatregelen zijn  geen controles op aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC  uitgevoerd door het VEKA. De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt echter niet volledig. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoops- en verhuurprocedures (zie hierboven). De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC,  blijft de notaris een melding doen aan het VEKA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.

Voor recente info volg de FAQ's van het Crisiscentrum (onderdeel 'handelszaken en winkels').