Welke verwarmingstoestellen zijn het minst schadelijk voor milieu en klimaat?

Verwarmen met aardgas is minder schadelijk voor het milieu en het klimaat dan verwarmen met stookolie. Kiezen voor groene warmte, bijvoorbeeld met een warmtepomp of warmtenet, is veruit de ‘schoonste’ oplossing, zowel wat de luchtkwaliteit aangaat, als op het vlak van energie-efficiëntie. 

Luchtkwaliteit en klimaatverandering

Groene-warmtesystemen (zoals warmtepomp, warmtenet, zonneboiler, warmtepompboiler) stoten nauwelijks tot geen schadelijke stoffen uit. Bij verwarmingsketels op fossiele brandstoffen is dat wel het geval, al stoot een nieuwe aardgasketel minder schadelijke stoffen uit dan een nieuwe stookolieketel. Bij een oude stookolieketel ligt de uitstoot nog hoger. 

In de Europese klimaatdoelstellingen zijn de CO2-doelstellingen per lidstaat bepaald. De focus van het Vlaamse beleid ligt daarom in eerste instantie op de uitfasering van die verwarmingsketels op fossiele brandstoffen die voor de grootste CO2-uitstoot zorgen en voor de meest negatieve milieu-effecten. Effecten bij winning en transport van brandstoffen rekenen we daarin niet mee. De effecten op energiedoelstellingen, gezondheid en emissies binnen Vlaanderen zijn prioritair. 

De uitstoot van schadelijke stoffen is dus de belangrijkste reden voor de geplande uitfasering van stookolieketels.

  • Een warmtepomp stoot het minste broeikasgassen en geen lokale schadelijke stoffen uit. Een warmtepomp maakt wel gebruik van koelmiddelen, als medium om warmte te transporteren. Koelmiddelen hebben negatieve milieu-effecten. Die beschouwen we onder ‘broeikasgassen die een warmtepomp uitstoot’. 
  • De verbranding van aardgas levert 24 procent minder broeikasgassen (CO2) op dan de verbranding van stookolie. De uitstoot van CO2 speelt een belangrijke rol in de klimaatverandering. 
  • Een nieuwe aardgasketel stoot 45 procent minder stikstofoxide (NOx) uit dan een nieuwe stookolieketel.

Energie-efficiëntie

schema dat het verschil in efficiëntie uitlegt van een ketel en een warmtepomp

 

Groene-warmtesystemen halen een hogere energie-efficiëntie dan verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen.

Dat wil zeggen dat groene-warmtesystemen een groter deel van de (elektrische) energie omzetten naar warmte.  

De energie-efficiëntie van nieuwe aardgas- en stookolieketels ligt ongeveer gelijk.

 

 

 

 

 

 

 

Energielabel van een verwarmingstoestel

Op een Europees Energielabel kunt u zien hoe energie-efficiënt een verwarmingsketel is.

  • Het energielabel laat op een schaal van A tot G zien hoe hoog het energieverbruik is van een apparaat. Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt, klasse G (rood) het minst. De energielabels zijn in volle hervorming. Sinds 26 september 2019 is A+++ het hoogst haalbare voor verwarming en zijn klassen E, F en G verdwenen. Groene-warmtesystemen vallen onder A++, nieuwe aardgas- of stookolieketels kunnen maximaal een A-label halen. Voor oudere ketels is dat B, C of soms zelfs D. 
  • Een label A+ is alleen mogelijk voor aardgas- of stookolieketels die fossiele brandstoffen combineren met groene energie, zoals met een warmtepomp of een zonneboiler
  • Nieuwe, condenserende gas- en stookolieketels zijn efficiënter dan ketels zonder condensatie. Het echte rendement wordt mee bepaald door het afgiftesysteem (zoals radiatoren, vloerverwarming). Als een condenserende gas- of stookolieketel bijvoorbeeld wordt aangesloten op oude radiatoren, dan treedt er geen condensatie op en ligt het rendement lager. 
energie-efficiëntie van een toestel
Ook interessant

pdf bestandGroener stoken is vooral minder verbruiken.pdf (1022 kB): artikel Test Aankoop, met visuele voorstelling van CO2-uitstoten.