Wat zijn de eisen voor andere toestellen?

De eisen die werden beschreven voor centrale verwarming, gelden niet voor individuele ruimteverwarmingstoestellen als kachels en haarden. Voor die toestellen werden onlangs wel Europese maatregelen gepubliceerd die vanaf 1 januari 2018 van toepassing zullen zijn (EU verordeningen 2015/1186 en 1188).

Voor zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers en micro-wkk-installaties wordt het energielabel ingevoerd vanaf 26/9/2015. Voor pelletketels wordt het energielabel voorzien vanaf 01/04/2017. Daarnaast geldt voor deze toestellen ook de ecodesignverorderdening die minimale producteisen oplegt voor deze toestellen. Voor zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers en micro-wkk-installaties zijn de eisen van toepassing vanaf 26/9/2015. Voor pelletketels wordt dit pas vanaf 1/1/2020 van kracht.

Published on: 
08-09-2015