Eisen voor nieuwe toestellen die op de markt worden gebracht?

Voor centrale verwarmingsketels

Sinds 26 september 2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager zijn dan 86%. De enige uitzondering waarvoor nog atmosferische ketels (type B1) zijn toegelaten (met een minimaal rendement van minstens75%) is het vervangen van een bestaande atmosferische ketel op een gemeenschappelijke schoorsteen. Deze toestellen worden nog maar door een heel beperkt aantal fabrikanten aangeboden. 

Opgelet: sinds 1 september 2015 mogen geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen. Deze regel geldt zowel voor appartementen als voor alle andere types van woning.

Verstrenging sinds 26 september 2018

Sinds 26 september 2018 werden de Ecodesigneisen voor o.a. verwarmingsketels opnieuw strenger. Sinds dan moet de NOx uitstoot van nieuwe cv-ketels die vanaf dan op de markt komen verder verlagen. Hierdoor zijn er nog weinig B1 ketels op de markt beschikbaar die voldoen aan de strengere eisen. Deze B1-ketels worden nog regelmatig in appartementen gebruikt met gemeenschappelijke schouwen (of shuntschouwen).

Welke gevolgen heeft dit? Moet iedereen op hetzelfde ogenblik de ketel vervangen?

In de meeste appartementen zal een schouwrenovatie de volgende jaren noodzakelijk worden om deze geschikt te maken voor verwarmingsketels met een hoger rendement. In veel gevallen is er zowel een aanpassing van de schouw noodzakelijk om deze geschikt te maken voor type C-ketels (lagetemperatuur of condensatieketels), als een vernieuwing van de cv-ketels die op dezelfde schouw zijn aangesloten.

In de praktijk zal het dus voorkomen dat een defect aan 1 ketel die vervangen moet worden, kan meebrengen dat alle cv-ketels die op dezelfde schouw aangesloten zijn, ook moeten vervangen worden. Veel is afhankelijk van de specifieke situatie.

Er zijn tal van schoorsteenoplossingen afhankelijk van de beschikbare ruimte in het appartement, de breedte van de schacht…  In sommige gevallen zullen alle cv-ketels die op dezelfde schouw zijn aangesloten op hetzelfde ogenblik moeten vervangen worden (ook de nog goed werkende ketels en mogelijk nog niet zo oude ketels). In andere gevallen kan ieder appartement de cv-ketel vervangen op het ogenblik dat die effectief aan vervanging toe is, maar zal de schoorsteenaanpassing voor alle appartementen al moeten doorgevoerd worden bij een collectieve schoorsteenrenovatie van zodra de eerste ketel die op de schouw aangesloten is, moet vervangen worden.

Voor een deskundig advies voor een specifieke situatie, schakel een schoorsteenexpert in, die een correcte analyse kan maken van de schoorsteenoplossingen.

Is het verstandig om nu nog te vervangen door een niet-condenserende cv-ketel ook al ben je nog niet verplicht?

Het is wettelijk in sommige gevallen nog mogelijk om nog een niet-condenserende cv-ketel te plaatsen, zonder grote schouwaanpassingen. Sinds september 2018 werd de Ecodesignverordening strenger inzake NOx-eisen, waardoor er nog zeer weinig atmosferische B1 ketels voldoen aan de eisen. Dit zal tot gevolg hebben dat bij het eerstvolgende defect aan 1 van de ketels alle ketels (ook de recent vervangen ketel) mogelijk moeten vervangen worden door een condensatieketel. Daarnaast zijn er ook een beperkt aantal ‘niet-condenserende lage temperatuurketels’ die ondertussen ook aan de eisen van de Ecodesign 2018 voldoen  (en goedkoper zijn dan condenserende ketels), maar ook wel schouwaanpassingen noodzakelijk maken.

Samengevat: schouwaanpassingen en alle kosten uitstellen is niet steeds de meest goede keuze op lange termijn. 

Zal je oude cv-ketels nog kunnen herstellen?

Vanuit de Ecodesignverordening zal het vanaf 2018 ook verboden worden om nog sommige wisselstukken te produceren voor B1-ketels. B1-ketels zullen dus op termijn niet meer kunnen worden hersteld om hun levensduur te verlengen en de schoorsteenaanpassingen uit te stellen.

Zijn er andere opties of alternatieven?

In appartementen werd er de laatste decennia voor geopteerd om meestal ieder appartement te voorzien van een aparte cv-ketel. In veel gevallen kan het efficiënter zijn om te opteren voor 1 centrale stookplaats met een condensatieketel die meerdere appartementen bedient. Ook alternatieven zoals een (gas)warmtepomp kunnen in sommige appartementen een oplossing bieden.

Published on: 
09-08-2017