Wat met mijn oude centrale verwarming?

U mag uw huidige verwarmingsketel blijven gebruiken op voorwaarde dat deze voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stooktoestellenbesluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006.

Published on: 
08-09-2015