Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten?

Bij de start van de verordeningen inzake Ecodesign en Energielabel werd het duidelijk dat dit het begin wordt van een nieuw tijdperk voor verwarmingstoestellen en warmwaterbereiders en -tanks.

Aangezien de EU om de energie-efficiëntie van dergelijke toestellen nog verder wil verbeteren, zijn er al enkele wijzigingen gepland  die daartoe zullen bijdragen.

  • Vanaf 26/09/2017 wordt het minimum te behalen seizoensgebonden voor ruimteverwarming van een toestel met warmtepomp met 10% verhoogd. De minimum te behalen energieklasse voor een verwarmingstoestel met warmtepomp wordt bijgevolg de A+ klasse.
  • Vanaf 26/09/2017 zijn enkel nog elektrische verwarmingstoestellen met minstens een energie-efficiëntieklasse vanaf ‘D’ op de markt verkrijgbaar, voor WKK-toestellen is dat de energieklasse A+.
  • Vanaf 26/09/2017 wordt de energie-efficiëntie van waterverwarming verstrengd naar hogere waarden afhankelijk van het capaciteitsprofiel.
  • Vanaf 26/09/2017 worden er nieuwe energielabels ingevoerd voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks. Bij deze nieuwe labels verschijnt de bijkomende A+-klasse, en krijgen we een verschuiving van de kleurcode.
  • Vanaf 26/09/2018 dienen brandstofgestookte verwarmingstoestellen op vloeibare of gasvormige brandstoffen ook te voldoen aan de NOx emissie-eis. Hierbij wordt de uitstoot van stikstofoxiden gelimiteerd op 120 mg/kWh (Hs) voor stookolieketels en 56 mg/kWh (Hs) voor gasketels.
  • Vanaf 26/09/2019 worden er een nieuwe energielabels ingevoerd voor ruimteverwarmingstoestellen. Bij deze nieuwe labels verschijnt de bijkomende A+++-klasse, en krijgen we een verschuiving van de kleurcode. Ook komen er nieuwe energielabels voor combinatieverwarmingstoestellen. Bij deze nieuwe labels verschijnt de bijkomende A+++-klasse voor verwarming en A+-klasse voor waterverwarming, en krijgen we bij beide een verschuiving van de kleurcode.
Published on: 
08-09-2015