Ecodesign en energielabelling: de wetgeving

Is de Ecodesignverordening identiek als de energielabellingverordening?

Neen.

Aan de basis liggen 2 Europese Richtlijnen:

  • 2009/125/EC: hierin werd een kader gecreëerd voor Ecodesigneisen voor energiegerelateerde producten (ErP).
  • 2010/30/EU handelt over productinformatie op het energielabel, aangevuld door

Hieruit volgden dan weer een aantal verordeningen:


Is er een link tussen Ecodesignverordering en EPB-regelgeving inzake systeemeisen?

De EPB-eisen zijn zo opgesteld dat er geen conflicten zijn met de Ecodesign eisen en dat er ook geen dubbele eisen gesteld worden.

Published on: 
01-06-2017