Eisen verbrandingsrendement cv-ketel

Voor stookolieketels zijn er al sinds 2013 strenge eisen inzake het verbrandingsrendement van uw ketel. Sinds 1/7/2013 moet het verbrandingsrendement van uw cv-installatie minstens 90% bedragen. Bij het regelmatig onderhoud van cv-ketel wordt het verbrandingsrendement van uw installatie berekend. Indien het verbrandingsrendement te laag is, noteert de verwarmingstechnicus dit op het verbrandingsattest. Nog ruim de helft van de stookolietoestellen voldoet niet aan deze minimale eisen en dienen dus dringend vervangen te worden.

Voor installaties op aardgas wordt er sinds 1 oktober 2019 onderscheid gemaakt op niveau van B1-toestel of niet B1-toestel en dus niet langer op niveau van de brander. U kunt de momenteel geldende verbrandingswaarden voor cv-ketels op gasvormige brandstof raadplegen via artikel 5, §1, 2° van het Vlaams Stooktoestellenbesluit. Deze verbrandingswaarden bedragen de volgende:

Centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof maximaal CO-gehalte (mg/kWh)     minimaal verbrandingsrendement (Hi) 
B1-toestellen 150 88%
niet B1-toestellen 150 90%

Een toestel dat niet voldoet aan de verbrandingswaarden werkt niet goed. De eigenaar en gebruiker hebben na de periodieke onderhoudsbeurt drie maanden de tijd om de tekortkomingen weg te werken en hiervan het bewijs te leveren doormiddel van een nieuw verbrandingsattest. In bepaalde gevallen zal de cv-ketel vervangen moeten worden. Het niet wegwerken van de tekortkomingen (art. 10 Stooktoestellenbesluit) wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Meer info vindt u hier

Published on: 
17-09-2014