Verwarmingstips

  • Wie een oude stookinstallatie heeft, volgt best het advies op dat voortvloeit uit de verplichte verwarmingsaudit. Vervangen kan al op korte termijn veel energie en geld besparen. Het rendement van nieuwe installaties ligt 20 à 25% hoger dan installaties van 15 tot 25 jaar oud.
  • Veel verwarmingsinstallaties zijn te zwaar voor de behoeften. Dat heeft geen voordelen, maar dubbel verlies: u betaalt meer dan nodig voor uw installatie en door rendementsverlies heeft u te hoge stookkosten.
  • Met een programmeerbare kamerthermostaat en thermostatische kranen op elke radiator kunt u elke ruimte een ideale temperatuur geven (bv.: een hogere temperatuur ‘s ochtends in de badkamer).
  • Plaats een buitenvoeler zodat de temperatuur van de ketel automatisch wordt aangepast aan de weersomstandigheden.
  • Geef uw installatie het nodige onderhoud en de nodige controles.
  • Ontlucht regelmatig de radiatoren, begin op de onderste verdieping en eindig met de bovenste.
  • Isoleer de verwarmingsleidingen in niet-verwarmde lokalen (bv.: kruipruimte, zolder, garage).
  • U ondervindt geen hinder als u een half uur voor het slapen gaan de verwarming op nachtstand (bv.: 15 °C) zet.
  • Reflecterende folie achter de radiatoren weerkaatst veel van de warmte die anders in de muur zou verdwijnen.
Published on: 
15-06-2018