Vlaams Energie- en Klimaatagentschap uit de startblokken

  • 4 januari 2021

1 januari betekent jaarlijks voor velen het startpunt voor een nieuwe uitdaging. Ook voor de personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap (VEA) én een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving is 1 januari 2021 een belangrijke mijlpaal. Vanaf 1 januari vormen wij samen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of kortweg VEKA. Dit verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid is in het leven geroepen om het uitdagende energie- en klimaatbeleid mee vorm te geven.  

Het energie- en klimaatbeleid zijn enorm sterk verweven met elkaar. De creatie van een coördinerend Vlaams overheidsagentschap zal ervoor zorgen dat beide beleidsvelden elkaar versterken. Als Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beschikken we over een grotere slagkracht, bundelen we expertise uit verschillende domeinen en werken we nauwer samen om u nog beter van dienst te zijn. Zo kunnen we samen sneller de transitie maken naar een klimaatneutrale, energie-efficiënte en duurzame Vlaamse samenleving.  

Onze belangrijkste taken 

Het VEKA coördineert het Vlaams energie- en klimaatbeleid. Als agentschap stimuleren we rationeel energiegebruik, zetten in op een milieuvriendelijke en hernieuwbare energieproductie en streven naar een vermindering van broeikasgasemissies in Vlaanderen. We werken hiervoor in overleg met de belanghebbenden impactvolle beleidsinstrumenten uit en proberen gelijktijdig het maatschappelijk draagvlak bij de burger te vergroten. Het VEKA heeft hierbij specifieke aandacht voor een sociaal energiebeleid en zo laag mogelijke energiesysteemkosten. 

Praktische informatie 

U kan ons  nog steeds bereiken via het algemeen nummer 1700 . Het e-mailadres is veka@vlaanderen.be. Persoonlijke telefoonnummers en e-mailadressen blijven veelal ongewijzigd.  Ook ons adres blijft het Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 17, in Brussel.  

Binnenkort kan u ons op Facebook, Twitter en LinkedIn terugvinden onder de naam ‘Vlaams Energie- en Klimaatagentschap’.  
 

 

Published on: 
05-01-2021