Vlaamse dakisolatienorm

Sinds 1 januari 2015 is de dakisolatienorm van toepassing op alle "zelfstandige" woningen gelegen in het Vlaamse Gewest, dit zijn eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar geen kamers.

Dakisolatienorm in de praktijk

De minimumnorm

De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt).
Als isolatiemateriaal wordt beschouwd: de materialen die een lambdawaarde hebben van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd.

Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:

  • het Energieprestatiecertificaat een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt lager dan 0,75 m² K/W. Er wordt dus geen rekening gehouden met default-waarden.
  • uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is. De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als in het EPC met een default-waarde wordt gerekend.

Alternatief

Vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Vanaf 2015 tot en met 2019 kreeg de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en kreeg de eigenaar de tijd om het dak te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

 

 

Nog vragen?

Contacteer Wonen Vlaanderen via één van onderstaande e-mailadressen:

Provincies Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant -regio Oost

Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen - regio West

Published on: 
14-08-2019