Vlaams energiebeleid en cijfers

Vlaanderen is energie. Daarvoor is een krachtig energiebeleid nodig. Met oog voor energiebesparing, maar ook voor de groene productie van energie. En specifieke maatregelen voor wie het niet gemakkelijk heeft.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. 

Onze missie, visie, waarden en taken vindt u hier.

In een beleidsnota verduidelijkt elke Vlaamse minister wat hij/zij, binnen de contouren van het regeerakkoord, van plan is in de komende legislatuur. De laatste beleidsnota energie vindt u hier:

Beleidsnota Energie 2019-2024

De regelgeving

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. Wat het Vlaams energiebeleid betreft wordt alles juridisch geregeld via:

Voor de huishoudens, de kwetsbare doelgroepen en de bouwprofessionals worden energieconsulenten gesubsidieerd. Zij zijn voor hun doelgroep een eerste aanspreekpunt voor energie en kunnen u verder op weg helpen.

Leer al spelend energie te besparen met Energiewijs, een online spel voor kinderen.

Het Nationaal energie-en klimaatplan 2021-2030

Eind 2019 diende België haar definitief geïntegreerd Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 in.