Nieuwbouw in Vlaanderen

EPB-statistieken

1. Aantal verslaggevers, startverklaringen en EPB-aangiftes

Het VEKA stelt regelmatig een rapport op met statistische gegevens over de energieprestatieregelgeving. 
In het overzicht (pdf) vindt u voor de periode begin 2006 tot en met januari 2021:

 • het aantal geregistreerde en actieve EPB-verslaggevers;
 • het aantal ingediende startverklaringen;
 • het aantal ingediende EPB-aangiftes, volgens indiendatum. 

2. EPB in cijfers - periode 2006 - 2018

Het VEKA maakt jaarlijks een uitgebreid rapport op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses over de energieprestatieregelgeving.

Het EPB-cijferrapport 2006-2018 (pdf, 30 april 2019) toont aan dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector voorloopt op de Europese doelstelling om vanaf 2021 nog enkel BEN te bouwen. 60% van de ingediende aangiften van aanvraagjaar 2017 voldoet al aan BEN. Nog niet alle aangiften van aanvraagjaar 2017 zijn binnen, maar de trend is duidelijk.

Het rapport gaat uitgebreid in op de maatregelen die zijn toegepast om de bereikte energieprestatie te behalen en op de geometrische karakteristieken van woongebouwen. De belangrijkste vaststellingen:

Aspect

Vaststelling

Verslaggevers

Een kleine groep van 150 verslaggevers (19%) is zeer actief en diende in 2018 81% van de EPB-aangiften in. Een grote groep van 660 verslaggevers (81%) diende amper 19% van de EPB-aangiften in.

Hernieuwbare Energie

 • 80% van de bouwheren kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.
 • PV is de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie: in 74% van de woongebouwen plaatste men voor aanvraagjaar 2016 PV-panelen. 55% zet enkel PV in en 19% past een combinatie toe van PV en een andere techniek (warmtepomp, zonneboiler).  In nieuwe eengezinswoningen past 86% PV toe.
 • In 1/5 woongebouwen plaatst men een warmtepomp: in bijna 1 op 4 (23%) eengezinswoningen (doorgaans in combinatie met PV) en in 11% van de appartementsgebouwen.
 • De zonneboiler kent voorlopig een terugval naar een kleine 5%.   

Luchtdichtheidstesten

 • 2006: 1 op 40 woningen
 • Vanaf 2013: 6 op 10 woningen
 • Voor aangiften met aanvraagjaar 2016: in 86% van de eengezinswoningen werd de luchtdichtheid gemeten en in 90% van de appartementen. Voor het eerst wordt de luchtdichtheidstest procentueel meer toegepast in appartementsgebouwen dan in de eengezinswoningen.

Ventilatiesystemen

In nieuwbouw eengezinswoningen:

 • Voor aanvraagjaar 2012 is de verdeling tussen systeem D (met en zonder warmteterugwinning) en systeem C (met en zonder vraagsturing) nagenoeg 50% voor elk.
 • Vanaf aanvraagjaar 2014 neemt het aandeel dat systeem D toepast toe, tot 60% van de aangiften.

Handhaving

99% van de nieuwbouw voldoet aan het opgelegde E-peil

Isolatiegraad:

 • Muren
 • Daken
 • Vloeren

Evolutie 2006-2017:

 • +50%
 • +30%
 • +30%

3. Open EPB-data

EPB-data, zoals het gemiddelde E-peil per gemeente, vindt u bij de EPB-datasets op het 'open data-portaal'.