Voor scholen

Ook scholen kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie. Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties: