Voor verenigingen

Ook verenigingen kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.
Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties