Waarom is sturing interessant?

Via een slimme sturing van uw elektrische accumulatieverwarming, elektrische boiler of warmtepomp(boiler), kunt u aanzienlijk besparen op uw elektriciteitskosten. 

Het wegvallen van de terugdraaiende teller voor wie een digitale meter heeft  en het uitsluitend nachttarief en de invoering van het capaciteitstarief vanaf medio 2022 kunnen een grote impact hebben op uw elektriciteitskosten. Door een aantal grote energieverbruikers automatisch te sturen, kan u uw energiegebruik deels opschuiven naar de juiste momenten van de dag: wanneer uw zonnepanelen stroom produceren of - eens er dynamische elektriciteitscontracten zijn - de aankoopprijs van elektriciteit laag is. Met de invoering van het capaciteitstarief zal de maandelijkse kwartierpiek in afname van elektriciteit, voor een deel bepalend zijn voor de hoogte van uw elektriciteitsfactuur. Accumulatieverwarming en een warmtepomp creëren vaak een hoge piek. Het afvlakken van deze piek door slimme sturing door het verbruik meer te spreiden in de tijd of te verschuiven, zal een gunstig effect hebben op de elektriciteitsfactuur. Door slimme sturing zal u het elektriciteitsnet minder belasten

Er is een premie voor toestellen die de warmtepomp, accumulatieverwarming, de warmtepompboiler of elektrische boiler automatisch aansturen.
 

Published on: 
12-08-2021