Warmte-krachtcertificaten

Eigenaars van een warmte-krachtinstallatie hebben de mogelijkheid om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen.

Een warmte-krachtcertificaat toont aan dat een bepaalde productie-installatie een hoeveelheid primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmte-krachtkoppeling ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel. Deze certificaten hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan een energieleverancier of de netbeheerder.

Warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEKA. Nieuwe installaties en installaties die ingrijpend wijzigen moeten rekening houden met de bandingfactor (= correctiefactor).

Let op, WKK-installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018, komen niet in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

De toekenning van deze certificaten gebeurt door de VREG.

Published on: 
16-06-2022