relaxx
Laat die zon maar schijnen

wat verandert er voor mij?

Wanneer installeert Vlaanderen digitale meters?

De bestaande meters met draaitellers zoals u die nu kent, verdwijnen stelselmatig vanaf juli 2019. Vanaf dan worden er enkel nog digitale meters geplaatst. Binnen 15 jaar zal elke woning in Vlaanderen een digitale meter hebben. De uitrol verloopt geleidelijk. (Ver-)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter komen eerst aan de beurt.

Lees meer over de plaatsing van uw digitale meter op www.fluvius.be

Zal ik nog kunnen kiezen tussen dag- en nachttarief?

Ja. Er bestaat maar één digitale meter voor elektriciteit, maar u kan kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven dus gewoon bestaan. De digitale meter maakt het wel eenvoudiger en goedkoper om van tarief te veranderen. Dat kan eenmalig gratis bij de plaatsing van digitale meters, en kost 8 euro nadien.

Welke gevolgen heeft een digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen?

Nog dit jaar zonnepanelen in dienst nemen? Vijftien jaar lang een terugdraaiende teller is op dit moment geen garantie. De regulatoren VREG en CREG en de federale overheid vechten namelijk het Vlaamse decreet voor het Grondwettelijk Hof aan omdat zij in de terugdraaiende teller een discriminatie zien tussen mensen met en zonder zonnepanelen. Vandaag weten we nog niet hoe en wanneer het Grondwettelijk Hof zich over deze klachten zal uitspreken.

Zonnepanelen geplaatst na 31 december 2020 maken sowieso geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. De opbrengsten worden berekend op de hoeveelheid stroom die ze in realiteit op het net plaatsen en van het net halen. Die nieuwe regeling stimuleert het ’zelfverbruik‘. Om ook in de toekomst investeringen aantrekkelijk te houden, komt er vanaf 2021 een premie voor zonnepanelen tot 10 kVA.

Zodra u een digitale meter hebt, kan u sinds 1 juli 2019 ook al vroeger overstappen naar de nieuwe regeling. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, dan is dit voordelig. Dit voordeel berekent u via de simulator van de VREG.

Lees meer over de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen op www.fluvius.be

MEER WETEN?

Lees hier een antwoord op de meest voorkomende praktische vragen

Laatste update : 04/07/2019