Welke rechten heb ik in ExpertBase?

Ik ben een werknemer van een onderneming.

Als u toegang heeft tot ExpertBase, kan u dit zelf nakijken via Mijn Gegevens (rechts bovenaan).

Staat er het scherm Registratie bekijken (enkel) Aanvrager bij rollen? Dan kan u een actie indienen in naam van de onderneming waarvoor u aangemeld bent.

De rol dossierbeheerder betekent dat u het dossier enkel kan aanvullen.

In het registratiescherm kan u nakijken welke rol u heeft.

Heeft u meerdere rollen?

Dan kan dit kan hinder veroorzaken. U vraagt best aan de lokale beheerder om in Gebruikersbeheer het profiel aan te passen.

Let op, via ExpertBase kan er per dossier een externe dossierbeheerder toegevoegd worden. Gebruik deze optie enkel om toegang te geven tot externen.

Published on: 
17-04-2019