Welkom bij de EPC-wegwijzer

 • Benieuwd welk EPC u nodig heeft? 
 • Wanneer moet het EPC aanwezig zijn?
 • Hoeveel EPC's moeten er opgemaakt worden voor mijn gebouw?
 • Zijn er andere verplichtingen?
Bijzondere situaties die onder de EPC verplichting vallen

Doorloop ook hiervoor de EPC-wegwijzer.

 • Beschermde gebouwen;
 • Vervallen gebouwen;
 • Gebouwen zonder verwarming;
 • Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort.
Bijzondere situaties waarvoor geen EPC vereist is

U hoeft de EPC-wegwijzer niet te doorlopen.

 • Vestigen van een opstalrecht;
 • Vestigen van een recht van erfpacht;
 • Bij ruilakte;   
 • Gerechtelijke onteigening.