Wetgeving call

Het Energiebesluit: Titel VII

  • Groene warmte:  Hoofdstuk IV
  • Restwarmte en warmtenetten: Hoofdstuk V
  • Biomethaan: Hoofdstuk VI

Het Ministerieel besluit van de call van 15 februari tot en met 12 maart 2021.

Ook interessant