Wetgeving call

Het Energiebesluit: Titel VII

  • Nuttige groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling:  Hoofdstuk IV
  • Biomethaan: Hoofdstuk VI

Het Ministerieel besluit van de call van 20 september tot en met 19 oktober 2021

Ministeriële besluiten van de afgeronde calls:

Call 2022-1: pdf bestandMinisterieel besluit van 20 april 2022 over de organisatie van de eerste call groene warmte voor het jaar 2022.pdf (524 kB)

Call 2021-2:  Ministerieel besluit van 30 augustus 2021 over de organisatie van de tweede call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling   

Call 2021-1: Ministerieel besluit van 27 januari 2021 over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2020-2: Ministerieel besluit van 2 oktober 2020 over de organisatie van de tweede call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2020-1: Ministerieel besluit van 31 januari 2020 over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling

Call 2019-1: Ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan 

Call 2018-1: Ministerieel besluit van 9 februari 2018 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmte-installaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan

Call 2017-1: Ministerieel besluit van 13 januari 2017 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan 

Call 2015-1: Ministerieel besluit van 18 september 2015 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond,  installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan

Call 2014-2: Ministerieel besluit van 2 december 2014 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan

Call 2014-1: Ministerieel besluit van 21 mei 2014 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan 

Call 2013-1: Ministerieel besluit van 22 november 2013 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan 

Published on: 
09-08-2019