Wetgeving call groene stroom

De subsidieregeling wordt geregeld door enerzijds een Besluit van de Vlaamse Regering, dat de contouren en bepalingen van de steunregeling vastlegt, en anderzijds door een ministerieel besluit dat voor elke call de nadere regels vastlegt. Beide vormen voor elke call het zogenaamd subsidiereglement waaraan u moet voldoen. De wetgeving van toepassing op de lopende call en op de afgesloten calls vindt u hieronder gerangschikt.

Calls 2022

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Call 1 , 2022

Het ministerieel besluit houdende de organisatie van calls voor het jaar 2022 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. 

Call 2, 2022

Met het ministerieel besluit van 26 april 2022   wijzigt de mnister van energie het ministerieel besluit houdende de organisatie van calls voor het jaar 2022 voor call 2 van 2022. Beiden ministeriële besluiten moeten samen gelezen worden om het geheel van voorwaarden te hebben. 

Het ministerieel besluit van 26 april 2022 is op 7 juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf publicatie is het ministerieel besluit van kracht. 

Calls 2021

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Call 3, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een derde call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines 

Call 2, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines

Call 1, 2021

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines 

Published on: 
08-06-2022