Wetgeving inzake het EU ETS

De regels inzake het EU ETS zijn in de eerste plaats vastgelegd in Europese wetgeving. Voor een aantal zaken zijn de bepalingen ook omgezet en/of verder uitgewerkt in Vlaamse wetgeving.

Overzicht Europese wetgeving

De algemene werking en regels van het EU ETS zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘ETS-richtlijn’ (Richtlijn 2003/87/EG). Deze richtlijn is inmiddels verschillende keren aangepast.

Geconsolideerde versie van Richtlijn 2003/87/EG

De concrete uitwerking van deze Richtlijn is geregeld onder verschillende Besluiten en Verordeningen:

  • Twee besluiten  (2010/384/EU en 2010/364/EU) waarin het totale emissieplafond wordt vastgelegd;
  • De Veilingverordening (geconsolideerde versie) waarin de regels rond veiling en de veilingkalender wordt vastgelegd;
  • Het CIMS-Besluit (2011/278/EU), waarin de geharmoniseerde toewijzingsregels voor 2013-2020 zijn vastgelegd, het NIMS-Besluit (2013/448/EU) en het aangepaste CSCF-Besluit (2017/126/EU), waarin de toewijzingen worden goedgekeurd en de cross-sectionele correctiefactor wordt vastgelegd;
  • De Free Allocation Regulation (2019/331) en de Activity Level Change Regulation (2019/1842) waarin de geharmoniseerde toewijzingsregels voor 2021-2030 zijn vastgelegd;
  • De carbon leakage-Besluiten voor de periode 2015-2019 (verlengd tot en met 2020) en voor 2021-2030, waarin wordt vastgelegd welke sectoren blootgesteld zijn aan het risico op carbon leakage;
  • De laatste versie van de  monitoring- en rapporteringsverordening (2018/2066), waarin de regels inzake de monitoring en rapportering van emissies zijn vastgelegd;
  • De laatste versie van de accreditatie- en verificatieverordening (2018/2067), waarin de regels inzake de verificatie van emissiecijfers en de accreditatie van verificateurs zijn vastgelegd;
  • De registerverordening (EU) Nr. 389/2013, waarin de regels inzake de werking van het registersysteem zijn vastgelegd;
  • De RICE-verordening (EU) Nr. /2014, waarin de regels inzake het gebruik van internationale kredieten zijn vastgelegd.

De Commissie heeft – in samenwerking met de lidstaten – verdere richtsnoeren opgesteld waarin deze wetgeving verder wordt toegelicht (of waar nodig, geïnterpreteerd). Deze richtsnoeren zijn beschikbaar via de website van het Directoraat-Generaal Klimaatactie (DG CLIMA) van de Commissie (per thema onder ‘documentation’). De belangrijkste kunnen hieronder rechtstreeks geraadpleegd worden:

Overzicht Vlaamse wetgeving

Sommige bepalingen uit de Europese wetgeving zijn rechtstreeks van toepassing, andere bepalingen moeten nog omgezet worden in nationale wetgeving. Ook de praktische uitwerking van bepaalde regels (bv. procedures) moet nog verder uitgewerkt worden in nationale wetgeving.

In het Vlaams Gewest worden deze bepalingen behandeld in de volgende wetgeving:

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS