Wetgevingsoverzicht EU ETS voor luchtvaartexploitanten

 

 

Europese regelgeving

Belgische/Vlaamse regelgeving

  • Het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 september 2013 betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in het EU ETS regelt de bevoegdheidsverdeling binnen België voor wat betreft de uitvoering van de EU ETS Richtlijn voor vliegtuigexploitanten.

  • Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009 van 14 februari 2014.

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, voor wat betreft de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten van 4 April 2014 (VER-besluit).

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
07-01-2021