Wijzigen certificaatgerechtigde of ondernemingsnummer

Bij wijziging van het ondernemingsnummer of de onderneming die de certificaten of garanties van oorsprong  ontvangt, moet u dit onmiddellijk melden. De overdracht staaft u best met een ondertekende verklaring.

Het is belangrijk dat u de wijziging tijdig meldt, zodat de certificaten en garanties van oorsprong aan de juiste partij toegekend worden. Bij laattijdige melding kunnen er certificaten of garanties van oorsprong toegekend zijn op de vorige certificaatgerechtigde. Als dit het geval is, dan moet u dit onderling oplossen.

Registratie van de overnemer

Als de overnemende partij nog niet gekend is in ExpertBase, dan moet u deze eerst registreren.

Stel de verklaring op

Voor een vlotte verwerking van de overdracht, stelt u best een ondertekende verklaring op. Deze verklaring moet zeker onderstaande informatie bevatten:

 • Type wijziging: de wijziging kort omschrijven
 •  Datum van de wijziging: vanaf wanneer de wijziging ingaat
 •  Identificatie van de installatie:
 • Betrokkenen:
  • Gegevens van de overlatende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
  • Gegevens van de overnemende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
   Er kan maar één certificaatgerechtigde worden aangeduid.
 •  Toekenning certificaten aan de overnemende partij, start vanaf productiemaand:
  Aandachtspunt: Certificaten die reeds toegekend werden blijven op naam van de overlatende partij.
 •  (Eventueel) Extra info of verduidelijking:
  • (indien gewenst) De dossiernaam mag aangepast worden naar:
  • (indien achterstallige certificaten) De nog niet aangemaakte certificaten moeten toegekend worden aan:
 • Datum ondertekening
 • Naam en handtekening(en) van de betrokken partijen

Bij ontvangst van deze melding met stavingstukken zal de toekenning van certificaten tijdelijk stopgezet worden totdat de overdracht volledig verwerkt is.

Published on: 
02-05-2019