Kan het project wijzigen van projectcategorie?

Enkel als volgende voorwaarden voldaan zijn, kan het project éénmalig wijzigen van projectcategorie:

  • Het verwachte vermogen wijzigt ten opzichte van de genomen principebeslissing.
  • De beslissing om het vermogen te wijzigen vindt plaats voor de indienstneming van de installatie.
  • Het project behoort nog steeds tot een representatieve projectcategorie.

Welke bandingfactor zal toegepast worden?

De laagste bandingfactor zal toegepast worden, want de wijziging kan geen aanleiding geven tot een verhoging van de bandingfactor.

Heeft de nieuwe representatieve projectcategorie een lagere bandingfactor dan de oorspronkelijke projectcategorie? Dan zal de nieuwe en laagste bandingfactor toegepast worden.

Heeft de nieuwe representatieve projectcategorie een hogere bandingfactor? Dan zal de oorspronkelijke en dus lagere bandingfactor toegepast worden.

Wetgeving

De mogelijkheid tot het wijzigen van een representatieve projectcategorie is bepaald in artikel 12.3.21.

Artikel 12.3.21.: Projecten waarvoor reeds een principebeslissing werd genomen zoals vermeld in artikel 6.1.2 of artikel 6.2.2, § 1, vierde lid, en die ingedeeld zijn in een representatieve projectcategorie, vermeld in punt 3 van bijlage III/1 of punt 3 van bijlage III/2, maar waarvoor de aanvragers voorafgaand aan de indienstname van de installatie beslissen om een ander vermogen toe te passen, kunnen voor zover hierdoor de drempel van representatieve naar een projectspecifieke categorie niet wordt overschreden, éénmalig wijzigen naar de overeenstemmende representatieve projectcategorie, vermeld in bijlage III/1 of bijlage III/2, zonder dat hierdoor hun startdatum verandert. Indien de representatieve projectcategorie waarnaar wordt gewijzigd tot een lagere bandingfactor aanleiding geeft, is deze lagere bandingfactor toepasselijk. De wijziging kan geen aanleiding geven tot een verhoging van de bandingfactor toepasselijk op de in de principebeslissing oorspronkelijk vermelde representatieve projectcategorie.

Representatieve projectcategorie voor

Startdatum

Published on: 
26-02-2021