Premie zero emissie voertuigen (wagen, bromfiets klasse B, motorfiets) stopte eind 2019

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20 december 2019 definitief om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Uitzondering voor voertuigen die nog in 2019 besteld werden.

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets besteld heeft, waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, komt wel nog aanmerking, indien de premie wordt aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, zal u altijd een ondertekende bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 moeten kunnen voorleggen.

U kan als particulier een premie krijgen voor een nieuw zero-emissie-voertuig (elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische motorfiets, elektrische bromfiets klasse B). Ook vzw's, aanbieders van voertuigdelen en houders van vergunningen voor taxidiensten kunnen een premie aanvragen.

De premie voor een zero emissie wagen bedraagt maximaal 4000 euro. De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt 1500 euro. Voor een elektrische bromfiets klasse B 750  euro (telkens maximaal 25% van de catalogusprijs en kan ook nooit meer bedragen van 25% van de aankoopprijs).

Covid-19: wat met vertraagde levering van elektrische wagens (in 2019 besteld) -uitstel tot uiterlijk 1 maart 2021 om premie aan te vragen.

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir nam een beslissing voor particulieren of autodeelbedrijven, vzw's en houders van vergunningen van taxidiensten die in 2019 nog elektrische wagens bestelden met het oog op het krijgen van de uitdovende zero-emissie premie. Zij hadden nog tot 31 oktober 2020 om de premie aan te vragen. Omdat er mogelijks latere leveringen zullen zijn door de coronacrisis, wordt die deadline om de premie aan te vragen uitgesteld naar uiterlijk 1 maart 2021. De noodzaak aan een bestelbon van ten laatste 31 december 2019 blijf van kracht.  De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig. 

 

Algemene premievoorwaarden
 • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen, voor vzw's, aanbieders van voertuigdelen  en voor houders van vergunningen van taxidiensten.

  • Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eenmalig per voertuigtype een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld: bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Voor vzw's, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
 • Het moet gaan om een
  • nieuwe wagen
  • nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets
 • Zero-emissie leasing voertuigen komen ook in aanmerking. 
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B (uitgezonderd speed pedelecs)
  • motorfietsen.
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
  • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
  • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar. Opgelet met demowagens. Wagens die gebruikt worden als demowagen, worden soms ook al ingeschreven bij DIV door de garagehouder en komen dus NIET in aanmerking voor de premie. Vraag dit steeds na bij de aankoop van een dergelijke wagen.
 • Enkel 100% elektrische wagens of wagens op waterstof van het type M1 en N1.
 • Sinds 15 april 2018 ook elektrische bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs) en elektrische motorfietsen.

De premie is afhankelijk van het voertuigtype en blijft ongewijzigd tot eind 2019. Voertuigen die besteld werden uiterlijk op 31 december 2019 kunnen de premie nog aanvragen tot uiterlijk 31 oktober 2020, binnen de 3 maand na de inschrijving van het voertuig.

Beschikbaar budget

Een overzicht van de veelgestelde vragen over deze premie.

Een volledig correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en een snellere uitbetaling van de premie. Vermijd alvast de volgende veelgemaakte fouten.

Wat is het voordeel van een milieuvriendelijke wagen? Welke wagens bestaan er? Waar kan je een elektrische wagen laden?