Premie zero emissie voertuigen (wagen, bromfiets klasse B, motorfiets) stopte eind 2019

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20 december 2019 definitief om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Er kunnen geen premies meer worden aangevraagd. 

 

 

 

Algemene premievoorwaarden (premie stopgezet)
 • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen, voor vzw's, aanbieders van voertuigdelen  en voor houders van vergunningen van taxidiensten.

  • Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eenmalig per voertuigtype een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld: bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Voor vzw's, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
 • Het moet gaan om een
  • nieuwe wagen
  • nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets
 • Zero-emissie leasing voertuigen komen ook in aanmerking. 
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B (uitgezonderd speed pedelecs)
  • motorfietsen.
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
  • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
  • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar. Opgelet met demowagens. Wagens die gebruikt worden als demowagen, worden soms ook al ingeschreven bij DIV door de garagehouder en komen dus NIET in aanmerking voor de premie. Vraag dit steeds na bij de aankoop van een dergelijke wagen.
 • Enkel 100% elektrische wagens of wagens op waterstof van het type M1 en N1.
 • Sinds 15 april 2018 ook elektrische bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs) en elektrische motorfietsen.

De premie is afhankelijk van het voertuigtype en blijft ongewijzigd tot eind 2019. Voertuigen die besteld werden uiterlijk op 31 december 2019 kunnen de premie nog aanvragen tot uiterlijk 1 maart 2021, binnen de 3 maand na de inschrijving van het voertuig.

Een overzicht van de veelgestelde vragen over deze premie.

Wat is het voordeel van een milieuvriendelijke wagen? Welke wagens bestaan er? Waar kan je een elektrische wagen laden?