Zero emissie voertuigen (wagen, bromfiets klasse B, motorfiets)

U kan als particulier een premie krijgen voor een nieuw zero-emissie-voertuig (elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische motorfiets, elektrische bromfiets klasse B).

Ook vzw's en aanbieders van voertuigdelen kunnen een premie aanvragen.

De premie voor een zero emissie wagen bedraagt in 2019 maximaal 4000 euro. De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt 1500 euro. Voor een elektrische bromfiets klasse B 750  euro (telkens maximaal 25% van de catalogusprijs).

De Vlaamse Regering heeft op 28/06/2019 de beslising genomen om de premie te verlengen tot eind 2020. Voor sommige categorieën daalt de premiehoogte in 2020. Vanaf 7 september 2019 komen ook houders van vergunningen voor taxidiensten in aanmerking voor de premie.

Algemene premievoorwaarden
 • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen en (sinds 1 januari 2018) ook voor vzw's en aanbieders van voertuigdelen  en voor houders van vergunningen van taxidiensten vanaf 7 september 2019.

  • Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eenmalig per voertuigtype een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld: bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
  • Voor vzw's, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
 • Het moet gaan om een
  • nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016 (en vanaf 1 januari 2018 voor vzw's en autodeelbedrijven en vanaf 7 september 2019 voor houders van vergunningen van taxidiensten).
  • nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.
 • Zero-emissie leasing voertuigen komen ook in aanmerking (voor wagens voor eerste inschrijvingen vanaf 3 augustus 2017).
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B (uitgezonderd speed pedelecs)
  • motorfietsen.
 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
  • 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
  • of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar. Opgelet met demowagens. Wagens die gebruikt worden als demowagen, worden soms ook al ingeschreven bij DIV door de garagehouder en komen dus NIET in aanmerking voor de premie. Vraag dit steeds na bij de aankoop van een dergelijke wagen.
 • Enkel 100% elektrische wagens of wagens op waterstof van het type M1 en N1.
 • Sinds 15 april 2018 ook elektrische bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs) en elektrische motorfietsen.

De premie is afhankelijk van het voertuigtype en blijft ongewijzigd tot eind 2019. De premie loopt verder in 2020. Voor een aantal categorieën daalt de premie.

Beschikbaar budget

Een overzicht van de veelgestelde vragen over deze premie.

Een volledig correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en een snellere uitbetaling van de premie. Vermijd alvast de volgende veelgemaakte fouten.

Wat is het voordeel van een milieuvriendelijke wagen? Welke wagens bestaan er? Waar kan je een elektrische wagen laden?