Procedure

  • Wie een elektrische wagen of een wagen op waterstof aankoopt moet wachten tot na de ingebruikname van de wagen om de premie aan te vragen. Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA. Wordt je wagen in de laatste 3 maanden van het jaar ingeschreven bij DIV, dan heb je er alle belang bij om de aanmelding te doen uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar. Zo geniet je nog van de premies van het betreffende jaar.
  • De premiehoogte is afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig. Volgend tabelletje verduidelijkt:

Welke premiehoogte is van toepassing?

 

Besteldatum (jaar)

Inschrijving bij DIV (jaar)

aanmelding van wagen op energiesparen.be/ZEV uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij DIV (jaar)

welke premiehoogte is van toepassing (jaar)

2017

2017

2017

premies 2017

2017

2017

2018

premies 2018

2017

2018

2018

premies 2018

2017

2018

2019

premies 2019