Zonnecoach voor KMO's

Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben een ideaal dak voor zonne-energie.

Samen met een aantal bedrijfsfederaties KMO’s (NSZ, Unizo, Voka,…) willen we zoveel mogelijk bedrijven aanmoedigen om zonnepanelen te plaatsen. Het is en blijft een goed renderende en tegelijk ecologische keuze.
Door het opleiden van hun medewerkers kunnen de bedrijfsfederaties voortaan zelf eerstelijnsinformatie geven aan hun leden. Er is ook
 gratis professionele ondersteuning voor bedrijven met technische vragen, voor wie een eenvoudige pre-scan wil of offertes wil evalueren. Een haalbaarheidsstudie behoort niet tot de dienstverlening.

Heeft u vragen bij uw zonne-energieproject? Neem dan contact op met de KMO-zonnecoach via uw bedrijfsfederatie.

Wil u al een eerste inschatting krijgen of het dak van uw bedrijfsgebouw geschikt is voor zonnepanelen, wat zo'n installatie kost en hoeveel winst u ermee kan maken? Raadpleeg de zonnekaart.

Bedrijfsfederaties of gemeenten die een infosessie willen organiseren, kunnen contact opnemen met de KMO-Zonnecoach op het nummer 053/41 66 66.