Zonnekaart Vlaanderen: hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

We analyseerden nauwkeurige hoogtemetingen van Vlaanderen om de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek van elk van de meer dan 2,5 miljoen daken* te bepalen. Door dit te combineren met gedetailleerde informatie van het KMI kennen we de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones (veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen).  Zo kreeg elk gebouw  (zelfs elk dakdeel van elk gebouw) een score.

Voor gebouwen met een goede score berekenen we automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen! 


Start de zonnekaart
* Uit onze metingen kunnen wij geen informatie halen over dakvensters en de stabiliteit van de daken.
* We kunnen geen score toekennen aan gebouwen die na de meetopnames februari 2013 - maart 2015 voltooid zijn.

Let op: de zonnekaart geeft een eerste inschatting. Met een (RESCert-)installateur kan u ons resultaat verfijnen.

In onze veelgestelde vragen gaan we dieper in op de betekenis van de scores, berekeningswijze,... 

Download ons gratis campagnepakket voor uw facebook, twitter, website, nieuwsbrief, krant, tv,... 

afbeelding stroomvoorspellerHoeveel stroom van zon en wind vandaag? En morgen?

Benutting zonnepotentieel

Er is nog gigantisch veel plaats voor zonnepanelen. Vlaanderen gebruikt nog maar 4,4% van het zonnepotentieel van zijn daken (cijfer 31/03/2018).  Hoe scoort uw gemeente of provincie?

xlsx bestand20183004-data-bij-persdossier-benuttingsgraad-daken.xlsx (121 kB)