Zonnekaart Vlaanderen: hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

We analyseerden nauwkeurige hoogtemetingen van Vlaanderen om de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek van elk van de meer dan 2,5 miljoen daken* te bepalen. Door dit te combineren met gedetailleerde informatie van het KMI kennen we de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones (veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen).  Zo kreeg elk gebouw  (zelfs elk dakdeel van elk gebouw) een score.

Voor gebouwen met een goede score berekenen we automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen! 


Start de zonnekaart
* Uit onze metingen kunnen wij geen informatie halen over dakvensters en de stabiliteit van de daken.
* We kunnen geen score toekennen aan gebouwen die na de meetopnames februari 2013 - maart 2015 voltooid zijn.

Let op: de zonnekaart geeft een eerste inschatting. Met een (RESCert-)installateur kan u ons resultaat verfijnen.
Let op: we baseren ons voor de terugverdientijd van zonnepanelen tot 10 kVA op het systeem van de terugdraaiende teller. De Vlaamse Regering voegde een overgangsregeling toe aan het Energiedecreet die bepaalt dat fotovoltaïsche installaties die voor 31 december 2020 geïnstalleerd worden, gedurende 15 jaar recht hebben op een terugdraaiende teller. De regulatoren VREG en CREG en de de federale overheid vechten het decreet aan bij het Grondwettelijk Hof omdat zij in de terugdraaiende teller een discriminatie zien tussen mensen met en zonder zonnepanelen. Vandaag weten we nog niet hoe en wanneer het Grondwettelijk Hof zich over deze klachten zal uitspreken.


In onze veelgestelde vragen gaan we dieper in op de betekenis van de scores, berekeningswijze,... 

Download ons gratis campagnepakket voor uw facebook, twitter, website, nieuwsbrief, krant, tv,... 

afbeelding stroomvoorspellerHoeveel stroom van zon en wind vandaag? En morgen?

Benutting zonnepotentieel

Er is nog gigantisch veel plaats voor zonnepanelen. Vlaanderen gebruikt nog maar 4,4% van het zonnepotentieel van zijn daken (cijfer 31/03/2018).  Hoe scoort uw gemeente of provincie?

xlsx bestand20183004-data-bij-persdossier-benuttingsgraad-daken.xlsx (121 kB)