Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor gezinnen?

Volgende parameters worden gebruikt bij de standaard-berekening. Wij proberen zo goed mogelijk actueel te blijven door in te spelen op (prijs-)evoluties. 

Voor zonnepanelen:
 • de elektriciteitsvraag van het gezin is 3500 kWh/jaar;
 • een standaard-installatie heeft een vermogen van ongeveer 3,75 kWp en een oppervlakte van ongeveer 22m²;
 • elk individueel standaard-paneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1 m op 1,68 m, een vermogen van 290 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • een gemiddelde aankoopprijs incl. plaatsing en 6% btw is 1400 euro per kWp;
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 90% van het vermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter en er wordt gebruik gemaakt van dagtarief;
 • het jaarlijkse prosumententarief hangt af van de netbeheerder en bedraagt minimum 77,21 en maximum 109,24 euro per kWp incl. 21% btw. Dit wordt automatisch bepaald aan de hand van het gekozen adres;
 • de gemiddelde actuele elektriciteitsprijs hangt af van de netbeheerder en bedraagt minimum 25,5 en maximum 31,2 eurocent per kWh incl. 21% btw. Ook dit wordt automatisch bepaald aan de hand van het gekozen adres;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de installatie gaat gemiddeld 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 12 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 250 euro per kWp incl. 6% btw;
 • u zet de jaarlijkse winst op een spaarrekening met een gemiddelde spaaropbrengst van 1%;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 741 g CO2 uitgestoten.

Dit xls-bestand xlsx bestandFAQ-berekening-besparing-en-terugverdientijd-zonnepanelen (27 kB) toont het principe van de achterliggende berekening voor de besparing en terugverdientijd van zonnepanelen tot 10 kWp. We gebruikten een gemiddelde prosumententarief en elektriciteitsprijs. U kunt deze parameters personaliseren.

Voor zonneboilers:
 • de warmwatervraag stemt overeen met dat van een gezin van 4 personen (samen 160 liter per dag) bij een temperatuur van 60°C. De zonneboiler wordt niet gebruikt voor ruimteverwarming;
 • de zonneboiler verwarmt op jaarbasis ongeveer 60% van het nodige sanitair warmwater (= dekkingsgraad);
 • gemiddelde aankoopprijs incl. plaatsing  en excl. btw is 1000 euro per m²;
 • een standaard-paneel heeft een apertuuroppervlakte van 2,4 m²;
 • het totaal-rendement van de zonneboilerinstallatie bedraagt 45%;
 • de premie voor een zonneboiler voor een gezinswoning bedraagt (in 2020) 550 euro per m² collectoroppervlak (apertuur), met een maximum van 2750 euro, begrensd tot 40% van het factuurbedrag (uiteraard moet u zelf nagaan of u aan alle premie-voorwaarden voldoet, zie verder);
 • de installatie gaat gemiddeld 25 jaar mee;

Verwarmt u uw sanitair water nu met een elektrische boiler, dan geldt:

 • de elektrische boiler heeft een rendement van 90%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele elektriciteitsprijs (deel ‘energiecomponent’, nachttarief) bedraagt 16,2 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 741 g CO2 uitgestoten.

Verwarmt u  uw sanitair water nu met een gasboiler, dan geldt:

 • het sanitair water wordt nu nog met een gasboiler verwarmd;
 • de gasboiler heeft een rendement van 72%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele gasprijs bedraagt 4,4 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh gas wordt 202 g CO2 uitgestoten.

Verwarmt u uw sanitair water nu met een boiler op stookolie, dan geldt:

 • de boiler op stookolie heeft een rendement van 63%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele stookolieprijs bedraagt 6,6 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh stookolie wordt 265 g CO2 uitgestoten.

Wie zijn verbruik kent, kan daarmee aan de slag om een berekening op maat uit te voeren. Veel van de parameters zijn vrij te wijzigen.

De zonnekaart beperkt zich niet tot gezinnen. Er zijn profielen voor grote verbruikers in de toepassing geïntegreerd, zodat ook bijvoorbeeld bedrijven, scholen,  supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties een berekening op maat kunnen maken. Zie daarvoor 'Welke parameters zijn gebruikt voor niet-residentiële installaties?'