Hoe berekent de zonnekaart niet-residentiële resultaten?

De zonnekaart beperkt zich niet tot gezinnen. Er zijn profielen voor grote verbruikers in de toepassing geïntegreerd, zodat ook bijvoorbeeld bedrijven, scholen,  supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties een inschatting op maat kunnen maken.

De zonnekaart kan voor drie categorieën* van grotere installaties berkeningen uitvoeren:

 • installaties met een piekvermogen van +10 kWp tot 40 kWp = 'categorie 2b' van de steunberekening;

 • installaties met een piekvermogen van +40 kWp tot 250 kWp  = 'categorie 2/1b' van de steunberekening;

 • installaties met een piekvermogen van +250 kWp tot 750 kWp = 'categorie 3b' van de steunberekening.

*voor installaties die met burgerparticipatie tot stand komen, ligt de bandingfactor hoger, waardoor het berekende resultaat een onderschatting is;
*voor installaties met een piekvermogen groter dan 750 kWp kan de zonnekaart geen berekening uitvoeren.

Ongeacht de omvang van het dak, is het eerste resultaat steeds gebaseerd op standaardwaarden voor gemiddelde gezinssituaties.  U kan ze vrij wijzigen via de knop 'Personaliseer berekening' .

Onderstaande parameters zijn ingesteld en worden actueel gehouden op basis van het OT-rapport dat van toepassing is (de meeste parameters zijn door u aanpasbaar).

voor installaties categorie 2b (+10 kWp tot 40 kWp)
 • het gebruik van het gebouw staat op niet-residentieel en een btw-tarief van 0%;
 • elk individueel standaard-paneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1 m op 1,68 m, een vermogen van 290 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • een gemiddelde aankoopprijs is 1200 euro per kWp (excl. btw);
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 85% van het vermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter voor de afname van elektriciteit en de vermeden elektriciteitskost is 20,1 eurocent per kWh;
 • 60% van de geproduceerde elektriciteit door de installatie wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt;
 • de verkoopsprijs voor de geïnjecteerde elektriciteit bedraagt 2,60 eurocent per kWh;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de geïnjecteerde elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de vaste jaarlijkse injectiekost voor elektriciteit bedraagt 88,6 euro;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de installatie gaat 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 12 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 121 euro per kWp excl. btw;
 • de bandingfactor bedraagt 0,0 (sinds 1 januari 2020 is er geen steun nodig voor nieuwe PV-installaties kleiner dan 40 kWp);
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 741 g CO2 uitgestoten.
Installaties categorie 2/1b (+40 kWp tot 250 kWp)
 • het gebruik van het gebouw staat op niet-residentieel en een btw-tarief van 0%;
 • elk individueel standaard-paneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1 m op 1,68 m, een vermogen van 290 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • een gemiddelde aankoopprijs is 1030 euro per kWp (excl. btw);
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 85% van het vermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter voor de afname van elektriciteit en de vermeden elektriciteitskost is 11,0 eurocent per kWh;
 • 60% van de geproduceerde elektriciteit door de installatie wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt;
 • de verkoopsprijs voor de geïnjecteerde elektriciteit bedraagt 2,77 eurocent per kWh;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de geïnjecteerde elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de vaste jaarlijkse injectiekost voor elektriciteit bedraagt 461 euro;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de installatie gaat 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 12 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 121 euro per kWp excl. btw;
 • de bandingfactor bedraagt 0,482;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 741 g CO2 uitgestoten.
Installaties categorie 3 (+250 kWp tot 750 kWp)
 • het gebruik van het gebouw staat op niet-residentieel en een btw-tarief van 0%;
 • elk individueel standaard-paneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1 m op 1,68 m, een vermogen van 290 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • een gemiddelde aankoopprijs is 858 euro per kWp (excl. btw);
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 85% van het vermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter voor de afname van elektriciteit en de vermeden elektriciteitskost is 10,4 eurocent per kWh;
 • 55% van de geproduceerde elektriciteit door de installatie wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt;
 • de verkoopsprijs voor de geïnjecteerde elektriciteit is 3,45 eurocent per kWh;
 • de vaste jaarlijkse injectiekost voor elektriciteit bedraagt 461 euro;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 3,5%;
 • de installatie gaat 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 12 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 121 euro per kWp excl. btw;
 • de bandingfactor bedraagt 0,273;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 741 g CO2 uitgestoten.

Voor installaties groter dan 750 kWp wordt de steun projectspecifiek berekend door het team Monitoring en Evaluatie van het VEA. Bijgevolg kan de zonnekaart voor deze installaties geen berekening maken. Meer info op www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/technologieen-met-projectspecifieke-steun