Hoe beïnvloedt het sociale tarief mijn resultaat?

In 2017 berekenden we de terugverdientijd op dezelfde wijze die de zonnekaart gebruikt, maar gebruiken hier het sociale elektriciteitstarief (van toepassing in januari 2017). Eigenaars van zonnepanelen die recht hebben op het sociale tarief, zijn ook vrijgesteld van de prosumentenvergoeding voor de zonnepanelen.

De terugverdientijd is sterk afhankelijk van de zoninstraling op uw dak. Als uw dak voldoende geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen wat de zoninstraling betreft (categorie groen 'ideaal of geel 'bruikbaar'), dan kan u uw installatie binnen de 8 tot 10 jaar terug verdienen wanneer u recht heeft op het sociale tarief.

Hoe meer zoninstraling op uw dak, hoe hoger de elektriciteitsproductie (uitgedrukt in kWh per jaar per kWpiek), hoe korter de terugverdientijd.

Achtergrondinformatie:

Ook bij het sociale tarief is er keuze tussen enkelvoudig (één meter) en tweevoudig tarief (een meter aan dagtarief en een meter aan nachttarief).

Bij een enkelvoudig (sociaal) tarief is de variabele kostprijs van de elektriciteit gelijk aan 16,0 cent/kWh. In het geval van een tweevoudige meter, nemen we aan dat de vermeden elektriciteitskosten voor 5/7de bestaan uit het dagtarief en voor 2/7de uit het nachttarief. Enkel tijdens het weekend zal de nachtteller terugdraaien (dat is 2 dagen op 7). Tijdens de weekdagen draait de dagteller terug (dat is 5 dagen op 7). Voor de tweevoudige meter is de variabele kostprijs van de elektriciteit daarom gelijk aan 15,8 cent/kWh.

 • Wie gebruik maakt van het enkelvoudige (sociaal) tarief (gebaseerd op bovenvermelde elektriciteitsprijzen) kan volgende terugverdientijd verwachten:

  • 8 jaar als de zonnepanelen op het dak 1093 kWh per kWp of meer produceren;
  • 9 jaar als de zonnepanelen op het dak  tussen de 962 kWh per kWp en 1092 kWh per kWp produceren;
  • 10 jaar als de zonnepanelen op het dak minder dan 962 kWh per kWp produceren.
 • Wie gebruik maakt van het tweevoudige (sociaal) tarief  (gebaseerd op bovenvermelde elektriciteitsprijzen):
  • 8 jaar als de zonnepanelen op het dak 1107 kWh per kWp of meer produceren;
  • 9 jaar als de zonnepanelen op het dak tussen de 974 kWh per kWp en 1106 kWh per kWp) produceren;
  • 10 jaar als de zonnepanelen minder dan 974 kWh per kWp produceren.

Wil u investeren in zonnepanelen of een zonneboiler? Informeer naar de energielening  bij uw Energiehuis.