Ik krijg een ander resultaat dan vorige keer. Kan dat?

Ja, dat kan. De zonnekaart speelt zo goed mogelijk in op de actualiteit. Minstens een keer per jaar passen wij - waar nodig - onze berekening aan, bijvoorbeeld bij gewijzigde gemiddelde energieprijzen, installatiekosten,...

Het is dus mogelijk dat uw resultaat 'gisteren' iets positiever of iets negatiever was. 
Welke parameters op dit ogenblik van toepassing zijn, ziet u in het antwoord op de vragen
'Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor gezinnen?
'Hoe berekent de zonnekaart niet-residentiële resultaten?'

Het rapport dat u kan opvragen in rubriek 3, toont u welke parameters gebruikt werden bij de berekening. 

Published on: 
23-04-2019