Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor gezinnen?

De zonnekaart gaat er voor de berekeningen van uit dat de zonnepanelen na 31 december 2020 in dienst genomen zijn en dus geen gebruik maken van de terugdraaiende teller.

Om het maximum-rendement uit uw zonnepanelen te halen, zal u uw 'zelfverbruik' moeten maximaliseren.
Het zelfverbruik is het aandeel stroom dat u rechtstreeks gebruikt terwijl uw zonnepanelen het produceren. Wekken uw panelen meer elektriciteit op dan u rechtstreeks gebruikt, dan injecteert u het teveel in het distributienet. 
Zonder noemenswaardige investeringen kan het zelfverbruik tot 35% groeien. U moet dan wel een actieve rol opnemen door toestellen zoals afwasmachine, wasmachine, droogkast,... in te plannen op momenten dat er zonneproductie is.
Door het opladen van een thuisbatterij, een elektrische wagen, het verwarmen van sanitair water via een warmtepompboiler,... kan het zelfverbruik evolueren tot 80% of meer.

Wie een digitale meter heeft, kan een terugleveringscontract afsluiten met de energieleverancier, om de zonnestroom die niet rechtstreeks gebruikt wordt ('geïnjecteerde stroom') te verkopen. De tarieven voor teruglevering en voor de aankoop van elektriciteit, kan u vergelijken in de V-test van de Vreg.

De zonnekaart gebruikt volgende parameters bij de standaardberekening van een installatie met een omvormersvermogen tot 10 kVA.

Voor zonnepanelen:
 • de elektriciteitsvraag van het gezin is 3500 kWh/jaar;
 • een standaardinstallatie heeft een vermogen van ongeveer 3,75 kWp en een oppervlakte van ongeveer 18 m²;
 • elk individueel standaardpaneel heeft een oppervlakte van 1,04 m op 1,76 m, een vermogen van 375 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • de gemiddelde aankoopprijs incl. plaatsing en 6% btw is 1261 euro per kWp;
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 70% van het piekvermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter en er wordt gebruik gemaakt van dagtarief;
 • de gemiddelde vermeden elektriciteitsprijs (we rekenen met het variabele deel) hangt af van de netbeheerder en bedraagt minimum 23,4 en maximum 29,9 eurocent per kWh incl. 21% btw. Dit wordt automatisch bepaald aan de hand van het gekozen adres;
 • we schatten de terugleveringsvergoeding (verkoopprijs voor geïnjecteerde elektriciteit) op gemiddeld 4 eurocent per kWh incl. 21% btw;
 • we gaan ervan uit dat de premie zonnepanelen van toepassing is (bekijk de premievoorwaarden);
 • we gaan ervan uit dat het zelfverbruik 35% bedraagt;
 • de jaarlijkse winst wordt op een spaarrekening met een gemiddelde spaaropbrengst van 0,5% gezet;
 • de installatie gaat gemiddeld 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 15 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 250 euro per kWp incl. 6% btw;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 762 g CO2 uitgestoten.

Merk op: samen met de terugdraaiende teller, valt ook het prosumententarief weg.

Dit xls-bestand xlsx bestandFAQ-berekening-besparing-en-terugverdientijd-zonnepanelen-tot-10kVA (28 kB) toont het principe van de achterliggende berekening voor de besparing en terugverdientijd van zonnepanelen tot 10 kWp. U kunt deze parameters personaliseren.

Voor zonneboilers:

 • de warmwatervraag stemt overeen met dat van een gezin van 4 personen (samen 160 liter per dag) bij een temperatuur van 60°C. De zonneboiler wordt niet gebruikt voor ruimteverwarming;
 • de zonneboiler verwarmt op jaarbasis ongeveer 60% van het nodige sanitair warmwater (= dekkingsgraad);
 • gemiddelde aankoopprijs incl. plaatsing  en excl. btw is 1000 euro per m²;
 • een standaardpaneel heeft een apertuuroppervlakte van 2,4 m²;
 • het totaalrendement van de zonneboilerinstallatie bedraagt 45%;
 • we gaan ervan uit dat de premie zonneboiler van toepassing is (bekijk de premievoorwaarden);
 • de installatie gaat gemiddeld 25 jaar mee;

Verwarmt u uw sanitair water nu met een elektrische boiler, dan geldt:

 • de elektrische boiler heeft een rendement van 90%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele elektriciteitsprijs (deel ‘energiecomponent’, nachttarief) bedraagt 16,2 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 762 g CO2 uitgestoten.

Verwarmt u  uw sanitair water nu met een gasboiler, dan geldt:

 • het sanitair water wordt nu nog met een gasboiler verwarmd;
 • de gasboiler heeft een rendement van 72%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele gasprijs bedraagt 4,4 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh gas wordt 202 g CO2 uitgestoten.

Verwarmt u uw sanitair water nu met een boiler op stookolie, dan geldt:

 • de boiler op stookolie heeft een rendement van 63%. Deze boiler zal ook na het plaatsen van de zonneboiler gebruikt worden, voor de naverwarming van het sanitair water;
 • de gemiddelde actuele stookolieprijs bedraagt 6,6 eurocent/kWh incl. 21% btw;
 • per kWh stookolie wordt 265 g CO2 uitgestoten.

Wie zijn verbruik kent, kan daarmee aan de slag om een berekening op maat uit te voeren. Veel van de parameters zijn vrij te wijzigen.

De zonnekaart beperkt zich niet tot gezinnen. Er zijn profielen voor grote verbruikers in de toepassing geïntegreerd, zodat ook bijvoorbeeld bedrijven, scholen,  supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties een berekening op maat kunnen maken. Zie daarvoor 'Welke parameters zijn gebruikt voor niet-residentiële installaties?'

Published on: 
24-04-2019