Hoe berekent de zonnekaart niet-residentiële resultaten?

De zonnekaart beperkt zich niet tot gezinnen, er is een inschatting van het zonnepotentieel van elk dak. Zo kunnen ook grote verbruikers zoals bijvoorbeeld bedrijven, scholen,  supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties inschatten of hun dak voldoende ruimte biedt om hun energiebehoefte in te vullen.

Ongeacht de omvang van het dak, is het eerste resultaat steeds gebaseerd op standaardwaarden voor gemiddelde gezinssituaties.  U kan deze waarden vrij wijzigen via de knop 'Personaliseer berekening' .

Voor niet-residentiële installaties van meer dan 10 kVA tot 40 kVA (categorie 2b) zijn onderstaande parameters ingesteld:

 • het gebruik van het gebouw staat op niet-residentieel en een btw-tarief van 0%;
 • elk individueel standaard-paneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1 m op 1,68 m, een vermogen van 290 Wp en een efficiëntie van 15,3%;
 • de totale systeemperformantie bedraagt 85%;
 • een gemiddelde aankoopprijs is 1130 euro per kWp (excl. btw);
 • het vermogen van de omvormer bedraagt 85% van het vermogen van de installatie;
 • er is een enkelvoudige meter voor de afname van elektriciteit en de vermeden elektriciteitskost is 20,1 eurocent per kWh;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs van 2,5%;
 • 60% van de geproduceerde elektriciteit door de installatie wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt ('zelfverbruik');
 • de verkoopsprijs voor de geïnjecteerde elektriciteit bedraagt 2,60 eurocent per kWh;
 • we verwachten een jaarlijkse stijging van de geïnjecteerde elektriciteitsprijs van 2,5%;
 • de vaste jaarlijkse injectiekost voor elektriciteit bedraagt 88 euro;
 • de installatie gaat 25 jaar mee, maar de opbrengst van de installatie neemt af met een 0,5% per jaar;
 • na 12 jaar wordt de omvormer vervangen, dat kost gemiddeld 121 euro per kWp excl. btw;
 • de bandingfactor bedraagt 0,0 (sinds 1 januari 2020 is er geen steun nodig voor nieuwe PV-installaties kleiner dan 40 kWp);
 • per kWh ‘grijze’ elektriciteit wordt 762 g CO2 uitgestoten.

De parameters worden actueel gehouden op basis van het OT-rapport dat van toepassing is (de meeste parameters zijn door u aanpasbaar).

Voor nieuwe installties met een omvormersvermogen boven de 40 kVA tot 2 MVA wijzigt het steunsysteem van groenestroomcertificaten naar investeringssteun via projectoproepen ('call groene stroom'). Daarom kan de zonnekaart geen financiële berekeningen uitvoeren voor deze categorie. 

Voor installaties groter dan 2 MVA wordt de steun projectspecifiek berekend door het team Monitoring en Evaluatie van het VEA. Bijgevolg kan de zonnekaart voor deze installaties geen berekening maken. Meer info op www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/technologieen-met-projectspecifieke-steun

Published on: 
19-04-2019