De vorm van mijn dak stemt niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Het is mogelijk dat een deel van een gebouw niet correct ingetekend is. Of dat een aanbouw of renovatie nog niet ingetekend is.

De zonnekaart maakt gebruik van bestaande databanken. Een daarvan is het Grootschalig Referentiebestand of  Basiskaart Vlaanderen (GRB) - waar alle gebouwen ingetekend zijn. Het GRB wordt continu bijgewerkt, maar de graad van actualiteit hangt ook hier af van de mate waarin nieuwe gebouwen, verbouwingen of fouten gemeld worden.

Als de zonnekaart een onbestaand dakdeel (bijv. een binnenkoer) toch gebruikt in de opbrengstberekening, dan kan u in stap '2. Ontwerp op uw dak’ de panelen op dat onbestaande dakdeel manueel deselecteren en eventueel ter compensatie andere panelen selecteren. De zonnekaart zal rekening houden met uw wijzigingen en uw terugverdientijd en winst opnieuw berekenen.

Het GRB wordt beheerd door de Vlaamse overheid in samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en wordt continu bijgewerkt op basis van (fout-)meldingen. Als u nu een fout vaststelt, werd deze fout waarschijnlijk nog niet gemeld. U kunt helpen het GRB te verbeteren! Stuur een mail naar informatie.vlaanderen@vlaanderen.be, beschrijf de fout zo nauwkeurig mogelijk en voeg een  ‘print screen’ van het gebouw toe.
Informatie Vlaanderen geeft uw melding door aan de beheerders van het GRB. Zo wordt de fout mogelijk ook voor andere toepassingen die gebruik maken van het GRB rechtgezet. Op de zonnekaart kan uw dak helaas niet meer aangepast worden.

Wijkt de vorm zo af dat uw twijfelt of dit wel uw dak is? Bekijk dan het antwoord op de vraag ‘Kan mijn adres aan een fout gebouw gekoppeld zijn?'

Published on: 
19-04-2019