Hoe werkt stap ‘2. Ontwerp op uw dak’? - Handleiding

Om aan de slag te gaan, moet u eerst het menu van stap 2 openklappen. Klik daarvoor de blauwe balk of het driehoekje rechts naast ‘meer info’ aan.
 

Balk 2. Ontwerp op uw dak

De eerste simulatie die u te zien krijgt bij het openklappen van dit menu is een installatie die overeenstemt met de berekeningen bovenaan.

Telkens u een herberekening vraagt, wordt ook de ideale plaatsing voor de panelen/collectoren van deze nieuwe installatie gesimuleerd. De zonnekaart legt de paneeltjes eerst op het dakdeel waar de beste zoninstraling opgemeten is en gaat verder in dalende volgorde. 

We lichten eerst alle knoppen en keuzemogelijkheden toe:

Functies-stap2

1. zet de achtergrondlaag zoninstraling aan/uit (hoe lichter de pixels hoe zonniger, hoe donkerder hoe meer schaduw opgemeten werd op dit dak)

2. zoom in/uit op de kaart
klik om in te zoomen = dichterbij te kijken
klik - om uit te zoomen

3. klap rubriek 2 open/dicht

4. toon het ontwerp van zonnepanelen of van de zonnecollectoren op het dak, beide tegelijk tonen kan niet

5. kies het paneeltype.
Keuzes voor zonnepanelen:

 • vermogen van 250Wp (afmeting 990x1650 mm);
 • vermogen van 270Wp (afmeting 1000x1680 mm);
 • vermogen van 290Wp (afmeting 1000x1680 mm);
 • vermogen van 300Wp (afmeting 1000x1680 mm);
 • vermogen van 320Wp (afmeting 1000x1680 mm).

Keuzes voor zonnecollectoren:

 • afmeting 1200x2000 mm;
 • afmeting 1900x2000 mm;
 • afmeting 900x1000 mm.

6. voorzie een afstand tussen de panelen. U kunt een vertikale (links) en/of horizontale (rechts) afstand instellen, door een nieuwe waarde te typen, of de pijltjes omhoog/omlaag te gebruiken

Afstand ingeven

De pijltjes verschijnen pas wanneer er met de muis over wordt gegaan. 

7. kies een liggende of staande positie voor de zonnepanelen of –collectoren

8. optimaliseer dak. Heeft u iets gewijzigd aan de parameters (5) ‘Paneeltype’, (6) ‘Afstand tussen de panelen’ en/of (7) ‘Opstelling’, dan moét u eerst op de knop 'optimaliseer dak' klikken om het meest optimaal ontwerp voor deze installatie te bepalen

Merk op: bij het aanpassen van een of meerde parameters (4-7) ziet u de zonnepanelen of –collectoren verschuiven op het kaartblad. Het optimale ontwerp van deze installatie kan pas berekend worden ná het klikken op de knop ‘optimaliseer dak’.

9. het aantal geselecteerde panelen of collectoren en de mogelijkheid om alle geselecteerde panelen of collectoren met één klik te wissen. Met de knop ‘Optimaliseer dak’ kunt u de panelen of collectoren terugzetten

10. de totale oppervlakte van alle geselecteerde panelen of collectoren

11. het totale vermogen van alle geselecteerde zonnepanelen (niet van toepassing voor de zonneboiler)

12. de totale energieproductie per jaar, afgestemd op de laatst uitgevoerde berekening (in de rubriek 1.  personaliseer berekening of rubriek 2. Ontwerp op uw dak).
Klik op 'Maximaliseer productie' om een simulatie met het dak vol zonnepanelen te berekenen. Voor de zonneboiler wordt het maximaliseren begrensd op 12m² collectoren.
Via de knop ‘Optimaliseer dak’ keert u terug naar de oorspronkelijke situatie.

13. de schaal

14. het kaartblad (met weergave van het volledige dak of een dakdeel).


Personaliseren van elk afzonderlijk dakdeel

Indien u op dakniveau paneeleigenschappen wenst te wijzigen, doet u dat eerst. Vervolgens bevestigt u die wijzigingen door op de knop 'Optimaliseer dak' te klikken. Eens dat gebeurd is, kan u - indien gewenst - voor elk afzonderlijk (groen of geel) dakdeel nog specifieke bijsturingen doen.

Merk op: Bij een plat dak (helling minder dan 6°) liggen een aantal eigenschappen vast: oriëntatie naar het zuiden (270°), afhankelijk van het type paneel vaste afstand tussen 2 rijen, liggende opstelling liggend.

FAQ-ontwerp-dakdeel
 1. pas de oriëntatie van de panelen of collectoren aan. Deze oriëntatie zal een standaard waarde hebben die ongeveer gelijk is aan de oriëntatie van het dakdeel. Er kan gekozen worden voor een hoek tussen 0° en 360°. Ter info: 90° is naar het noorden gericht en de rotatie neemt in tegenwijzerzin toe
   
 2. pas de hellingshoek van de panelen of collectoren aan. Als standaardinstelling is de hellingshoek ongeveer gelijk aan de hellingshoek van het dakdeel. U kunt aanpassen tussen 6° en 50°
   
 3. pas de afstand tussen de panelen aan
   
 4. kies een liggende of staande positie voor de zonnepanelen of –collectoren
  Merk op: Pas als u ‘Optimaliseer dakdeel’ klikt, toont het kaartvenster het nieuwe optimale ontwerp op basis van uw wijzigingen.
   
 5. ga terug. Hiermee worden de instellingen op dakdeelniveau afgesloten en keert u terug naar de instellingen op dakniveau. De gekozen instellingen voor het dakdeel worden bewaard. De pijl linksboven het kaartvenster heeft dezelfde functionaliteit als de knop ‘Terug’
   
 6. selecteer alles/wis: Alle mogelijke te selecteren panelen binnen een dakdeel selecteren/wissen. Met de knop ‘Herbereken’ worden de panelen of collectoren automatisch terug geplaatst.

Merk op: omdat niet noodzakelijk het volledige daksegment geschikt is om panelen op te plaatsen, wordt ook niet noodzakelijk het volledige segment gevuld wanneer u ‘Maximaliseer opbrengst’ vraagt. U kan ook manueel panelen selecteren door op cellen van het raster op het dakdeel aan te klikken.

Door het personaliseren van een bepaald dakdeel, zullen de instellingen op het niveau van het dakniveau niet langer op dat specifieke dakdeel van toepassing zijn. De herberekening van een bepaald dakdeel moet gebeuren terwijl dakdeel geselecteerd is. Door op ‘Terug’ te klikken, keert u terug naar het niveau van het hele dak en zal een herberekening ervoor zorgen dat het hele dak opnieuw wordt berekend op basis van de instellingen op dakniveau.

Published on: 
19-04-2019