Van wie gaat de zonnekaart uit en hoe kwam het tot stand?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (toen nog bekend als Vlaams Energieagentschap) nam het initiatief voor de zonnekaart en ging daarvoor begin 2016  met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan de slag. Zij hadden al heel wat expertise en een hard- en software systeem uitgebouwd binnen hun samenwerkingsverband de ‘Beeldverwerkingsketen Vlaanderen (BVK)’.

Informatie Vlaanderen is de maker van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II).  Daarvoor organiseerde ze in de periode februari 2013 tot maart 2015 verschillende vluchten met laseropnameapparatuur om heel Vlaanderen op te meten. Zo ontstonden ‘centimeter’-nauwkeurige kaarten met hoogte-informatie van o.a. gebouwen, maar bijv. ook van bomen en andere objecten op het land.

De hoogtekaarten werden in de BVK aangevuld met gedetailleerde zoninstralingsinformatie van het KMI en gekoppeld aan de gebouwen uit het Grootschalig Referentiebestand of  Basiskaart Vlaanderen (GRB).  Met rekenformules en parameters van het VEKA werd alles afgewerkt tot deze zonnekaart. Een toepassing die enerzijds van elke locatie van 25 cm op 25 cm de totale jaarlijkse zoninstraling kent en daarbij rekening houdt met mogelijke schaduw door omliggende gebouwen, bomen,...  en anderzijds voor elk van de meer dan 2,5 miljoen daken toont hoe geschikt het is voor zonne-energie. Er wordt berekend welke besparing zonnepanelen en een zonneboiler kunnen opleveren en getoond waar op het dak de installatie het best komt te liggen. De toepassing biedt ook heel wat vrijheid, zodat u als gebruiker ook simulaties kunt uitproberen die beter bij uw profiel aansluiten.

In dit filmpje tonen we op twee minuten hoe de zonnekaart gemaakt werd: 

In dit achtergronddossier vindt u nog meer details over hoe de zonnekaart tot stand kwam, hoe het werkt en welke parameters achter de berekeningen schuilen: docx bestandDossier-zonnekaart.docx (567 kB)

 

Published on: 
14-05-2019