Waarom krijg ik geen gegevens over (een deel van) mijn dak?

Wellicht heeft u recent gebouwd of bijgebouwd. De hoogtemetingen die aan de basis liggen van de zonnekaart zijn - via vluchten met laserapparatuur - ingezameld tussen februari 2013 en maart 2015 (lees ook het antwoord op de vraag 'Hoe actueel is de zonnekaart?'). Van gebouwen die op het moment van de opname niet voltooid waren, hebben we geen zoninstralingsgegevens. 

Het kan nog verschillende jaren duren voor er een nieuwe opmeting van Vlaanderen zal gebeuren.  Als het gebouw niet op de kaart staat, raadt het VEKA aan om een (RESCert-)installateur te raadplegen.

De luchtfoto die we als achtergrondkaart aanbieden, dateert van hetzelfde moment als onze hoogtemetingen.  Op de luchtfoto ziet u over welke informatie wij beschikken met betrekking tot uw perceel.
De achtergrondkaart 'stratenplan' is recenter en wordt jaarlijks geactualiseerd, vandaar dat u mogelijk uw gebouw (of bijbouw) wel ziet, maar geen groen, geel of oranje kleurvak over uw dak krijgt.

Als uw gebouw niet in het Vlaams gewest ligt, doet de zonnekaart Vlaanderen geen uitspraak over het zonnepotentieel van uw gebouw. Het Brussels gewest heeft ook een zonnekaart, te raadplegen op www.zonnekaart.brussels.

Published on: 
19-04-2019